VIDEO și LIVE-TEXT: „Rolul justiției în sistemul puterilor în stat”

2183       3
7 voturi, medie: 4,00 din 57 voturi, medie: 4,00 din 57 voturi, medie: 4,00 din 57 voturi, medie: 4,00 din 57 voturi, medie: 4,00 din 5 (7 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În curând, înregistrarea video cu ideile principale ale evenimentului

Desfășurarea evenimentului din 24 aprilie

10:00 Transmisia AUDIO va fi disponibilă începând cu ora 11:00, odată cu începerea evenimentului!

11:06 Este anunțată începerea evenimentului

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

11:10 Cuvântul de deschidere i-a aparținut Gabrielei Baltag, președintele Asociației Magistraților din România.

11:15 Simina Tănăsescu, consilier prezidential: „Eficiența justiției nu constă doar în eficiența dosarelor rezolvate, nu e o statistică. Într-un sistem democratic, ea constă în eficiența și imparțialitatea instituției judecătorești.
Statul de drept presupune o ierarhie normativă, respectarea competențelor fiecărei autorități, dar și pacea socială, armonia la nivelul societății, aspect care ar trebui să fie adus în discuție când vorbim despre justiție”.

11:17 Daniel Florea, președinte al Subcomisiei pentru monitorizarea executării hotărârilor CEDO: „În România încercăm să facem justiție cam prea apăsat și prea pătimaș. Cred că este un lucru rău ca justiția să fie făcută în spațiul public. Esența justiției este imparțialitatea.
Parlamentul este cel care face legi, și pentru a face legi bune, trebuie să colaboram. Vă invit pe toți, dacă există chestiuni asupra cărora nu sunteți de acord, să le discutăm și să încercăm să le corectăm împreună”.

11:22 Marius Tudose Badea, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii: „Independența este prealabilă imparțialității. Misiunea justiției nu este posibilă fără asigurarea independenței acesteia. Fără responsabilitate umană și responsabilizarea profesională, justiția nu poate funcționa.
Izbânda dreptului este idealul oricărei societăți civilizate”.

11:30 Alin Lucian Antochi, secretar de stat la Ministerul Justiției: „Justiția a pornit pe un drum pe care îl cred ireversibil. Ușa Ministerului Justiției este deschisă și se caută un parteneriat cu toți actorii din teatrul justiției românești”.

11:36 Dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a vorbit asupra raportului dintre justiție și voința socială, despre rolul judecătorilor și etimologia cuvântului „justiție”.
„Justiția se realizează prin ÎCCJ și celelalte instanțe, iar sarcina judecătorului nu se limitează la interpretarea legii, ci presupune realizarea justiției. România este un stat de drept, iar infăptuirea justiției se supune nu numai legii, ci și dreptului”.

11:48 Prof. Ovidiu Predescu, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, directorul publicațiilor „Dreptul”, declară deschisă sesiunea de comunicări științifice. Toate comunicările ce vor fi susținute vor face parte dintr-un dosar tematic ce va fi publicat în nr. 8 al revistei Dreptul.
Vorbitorul s-a referit la înțelesul termenului de justiție și la independența și imparțialitatea instanței judecătorești.
„Domnia legii este fundamentul pe care se clădește statul de drept. Justiția este un stâlp al civilizației. Pentru a-și îndeplini rolul este necesară să existe o separație reală a puterilor în stat”.
„Independența și impațialitatea justiției constituie garanția ordinii constituționale”.

12:02 Jud. Gabriela Baltag, președintele Asociației Magistraților din România, a ținut o cuvântare cu privire la relația dintre judecător și avocat.
„O justiție nu poate fi concepută fără respectarea unor principii fundamentale. Judecătorii au obligația de a soluționa toate cauzele pe care le judecă, fără nicio influență ilicită din partea acuzării, apărării sau a oricărei alte surse”.
Vorbitoarea consideră că, poate uneori, se impune ca judecătorii să dezbrace roba, simbolul puterii de care dispun, să coboare în audiență și să privească într-un mod critic ce se întâmplă în sala de judecată, întrebându-se dacă ceea ce văd este cu adevărat justiție.

12:22 Laudatio pentru Jud. Gabriela Baltag.

12:26 Dr. jud. Rodica Aida Popa a anunțat că va urma semnarea unei Carte interprofesionale între judecători, avocați si procurori.

12:30 Dr. jud. Andreea Ciucă, Președinte de secție Curtea de Apel Târgu Mureș afirmă că o independență a justiției nu poate exista fără separația puterilor în stat. Separarea celor trei puteri este o măsură a evoluției statului. Principiul controlului și verificării reciproce a puterilor trebuie să devină principiul cooperării loiale. Aceasta înseamnă o recunoaștere a unei cooperări constructive, și nu competitive.
„Independența judecătorului, nu doar a justiției, este garanția apărării statului de drept și a unui proces echitabil.
Independența judecătorului nu este un beneficiu personal, un scop în sine sau un privilegiu. Aceasta se justifică prin necesitatea judecătorilor de a-și îndeplini misiunea. Judecătorul este independent atunci când se supune legii”.
Se punctează creșterea semnificativă a numărului dosarelor, a volumului de muncă al instanțelor. Încărcătura pe judecător a crescut cu aproape 100% în 2013 față de 2009, afirmă vorbitoarea. „S-a pus problema unei hotărâri CSM care să cuprindă ideea de procentaj al complexității dosarului”.

1:05 S-a decis unirea secțiunii de comunicare cu cea de dezbatere.

1:07 Dezbaterea continuă asupra volumului de muncă a judecătorului, respectiv a timpului total de muncă și a modului de acordarea a punctajelor pentru complexitatea dosarelor.
S-a adus în discuție durata termenelor de judecată stabilite în Codul de procedură penală, prin prisma faptului că presiunea timpului poate afecta soluționarea cauzei.

1:15 Victor Alistar, directorul Transparency International, în calitate de reprezentant al societății civile, aduce în discuție relația dintre justiție și societate. Independența justiției este privită ca o garanție a dreptății sociale. „Trebuie avut în vedere că esența acestei relații este dată de credibilitate și legitimitate”.
Printre problemele actuale ale justiției, vorbitorul consideră că uneori o eroare judecătorească este acoperită pentru a nu atrage atenția asupra colegiilor și că în relația dintre societate și justițiabili există proceduri care sunt prost gândite. Vorbitorul pune în discuție problematici precum cerificarea probelor audio-video, confruntarea declarațiilor de neparticipare la poliția fostului regim cu o bază de informații sau inexistența reglementării în Codul Penal ca o faptă deosebit de gravă a șantajului asupra magistraților.

1:30 Octavia Spineanu Matei, Director al Institutului National al Magistraturii: „Formarea profesională este importantă în asigurarea unui act de justiție de calitate. Pentru a avea un act de justiție de calitate, este nevoie ca toti profesioniștii să aibă o pregătire profesională de excepție.
INM organizează pe tot parcursul anului activități de formare profesională de etică și deontolgie.
Privind practica neunitară, organizăm periodic întâlniri în acest sens. În aceste întâlniri se discută probleme de practică unitară și se caută soluții problemelor identificate”.

1:37 Daniel Florea, președinte al Subcomisiei pentru monitorizarea executării hotărârilor CEDO: „Nimeni nu poate ști mai bine problemele din justiție decât dumneavoastră, magistrații”.
Vorbitorul invită magistrații să anunțe problemele cu care se confruntă pentru a găsi soluțiile pentru confruntarea lor.
„Este nevoie de un dialog real”.

1:40 Constantin Sima, procuror-șef în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, propune un mod de abordare mai puțin optimist:
„Asistăm în această perioadă la o maturitate deplină a statului de drept, prin prisma egalității în fața legii. De la președinte până la oricare alt cetățean, fiecare este conștient că, dacă va încălca legea, va răspunde în fața organelor competente.
În acest moment se poate spune că stat de drept fără justiție nu poate exista.
Judecătorii și procurorii să fie uniți pentru a parcurge si celelalte etape în consolidarea justiției”.

1:45 Dr. jud. Rodica Aida Popa continuă dezbaterea privind procesul unificării practicii.

1:50 Prof univ. Verginia Vedinaș: „Prin anumite hotărâri au fost validate acte prin care se acordau drepturi salariale peste limita stabilită de lege.
Credem cu sfințenie în principiul independenței justiției și încercăm să îl aplicăm”.

1:53 Elena Hack, Procuror Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, subliniază că obiectivul general al Ministerului Public este înfăptuirea ordinii publice.
„Sistemul Ministerului Public poate suporta amenințări, printre care implicarea factorului politic în actul de justiție, specializarea infractorilor și percepția publică.
Independența procurorilor este indispensabilă pentru ca aceștia să-și îndeplinească misiunea”.
„Cred că trebuie ca independența procurorului să fie menționată într-o formulă constituțională. În viitoarea constituție, independența procurorului trebuie să existe cu literă de lege”.

2:10 Jud. Sorinela Alina Macavei, Judecător în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a susținut o cuvântare pe tema independenței justiției, în special prin prisma relației dintre judecători și procurori. Sunt propuse o serie de modificări legislative care să garanteze o independență reală a judecătorilor și procurorilor.

Vorbitoarea readuce în discuție aspectul volumului ridicat de muncă al judecătorilor, o situație ce poate avea efecte negative asupra hotărârile judecătorilor.
Alegații la influențele politice asupra justiției sunt în măsură să determine celelalte două puteri să ia măsuri în acest sens, consideră jud. Alina Macavei.

2:45 Jud. Florin Encescu, Vicepreședinte al Tribunalului Gorj:
Vorbitorul consideră că structura ierarhică, precum și modul de promovare în funcții de execuție superioare pentru magistrați sunt învechite și rigide. De asemenea, este comentat faptul că anumiți auditori de justiție, dorind să parcurgă cât mai repede etapele profesionale, ajung în funcții de conducere, în opinia vorbitorului, prea devreme.
Discursul domnului judecător, așa cum acesta a menționat, a fost livrat dintr-o perspectivă managerială.

3:05 Jud. Rodica Aida Popa a prezentat comunicarea intitulată „Modelul noii societăți democratice românești. Capacitatea justiției de a asigura echilibrul cu celelalte puteri ale statului. Mijloace pragmatice”.
„Tema comunicării a fost gândită pornind de la relația justiției cu celelalte puteri ale statului, în crearea unei noi societăți democratice. Societatea evoluează, și atunci este firesc ca în această schimbare să abordăm, cu sinceritate și încredere, această temă”.
„Pentru a găsi echilibrul între puterile statului, trebuie ca fiecare să își conștientizeze rolul”.
„Chiar dacă nu este trecută în constituție, mass-media este a 4-a putere în stat și asigură echilibrul într-o societate democratică”.
„Avocatul trebuie să fie auzit și din perspectiva modernizării statului sub aspectul puterilor și echilibrului puterilor”.
„Legiferând mai puțin, vom crește calitatea și consistența actelor legislative”.
„Trebuiesc dezvoltate rețele de colaborare pentru a asigura comunicarea între puterile democratice ale statului. Nu putem rămâne în afara acestor rețele de comunicare”.
„Societatea românească este într-un raport de consolidare cu cea europeană”.
„Mass-media are capacitatea de a aduce justițiabilul pe un plan de egalitate cu instituțiile statului”.
„Nu ne putem separa absolut de ceea ce înseamnă politic, dreptul este legat de politic, noi înșiși la această masă contribuim la politica juridică. Din această perspectivă, contribuim la necesitatea modificării standardelor de politică în sistemul judiciar”.

3:30 Jud. Amelia Farmathy a prezentat comunicarea „Judecătorul român în binom: un funcționar de carieră sau o carieră de funcționar?”

„Când sunt la judecătorie, sunt un funcționar, iar când sunt acasă, sunt un om ce se gândește liber la profesia sa”.
„De multe ori activitatea de judecată este lăsată forțat pe planul al 2-lea. Suntem fericiți când avem parteneri avocați și devenim consilieri când dispare această mediere și ne confruntăm cu omul simplu, care nu are cunoștințe de elemente juridice”.
„Cum devenim imparțiali atunci când eu sprijin una dintre părți pentru a înțelege conceptele puse în discuție? Nu cred că este rolul judecătorului de a consilia părțile”.
„Avem personal care ar putea să preia această sarcină, în loc să se ocupe judecătorul de aceste lucruri”.
Unele dintre soluțiile pentru aceste probleme propuse de doamna judecător sunt:
– Judecătorul să se ocupe exclusiv de actul de justiție;
– Cauzele repetitive sa nu mai consume atât timp;
– Să fie înlocuite seminariile extrem de scurte cu module de pregătire mai rare, dar mai consistente;
– Să fie înlocuită modalitatea de evaluare care se desfășoară în baza unui ghid de 80 de pagini. Ori să se renunțe la această modalitate de evaluare formală, ori să se înlocuiască.
– Să nu se mai ofere tinerilor colegi modele, ci exemple;
– Să fie regândită modalitatea de promovare în sistem, astfel încât modalitatea să fie o preocupare, și nu o țintă în sine;
– Să fie regândite arealele de competență teritorială.

3:50 Lector univ. dr. Dan Constantin Mâță, a prezentat comunicarea intitulată „Liniștiți și ocrotiți. Despre rolul justiției în mecanismul de apărare a securității naționale”.
Vorbitorul a făcut referire la aspecte precum măsurile de control ale statului, securitatea națională, supravegherea serviciilor de securitate, interceptarea comunicaților electronice, drepturile fundamentale ale omului, control jurisdicțional, prin prisma rolului justiției.

4:05 S-a dezbătut cu privire la problematica controlului parlamentar asupra judecătorilor.

4:15 Dieter Schlafen, fost judecător la Curtea de Apel din Köln, expert preaderare, membru de onoare al A.M.R. a susținut comunicarea „Justiția română – putere în stat sub tutelă – abandonată și parțial derutată?”
„Justiția nu este independentă. Este dependentă, depinde total de executiv și de parlament”.
„Legile vin sau nu vin din parlament, vin cu bună calitate, sau mai puțină calitate, sau fără calitate. Vin ca un cutremur sau cu consecințele unui cutremur”.
„Justiția nu are nicio influență, și orice hârtie pe care o folosim depinde de bugetul pregătit de parlament”.
„Nu trebuie să ne facem iluzii, justiția este o putere săracă, și din cele trei, dependentă, dependentă de bunăvoință”.
„Nu există un echilibru între cele trei puteri în stat, nu este egală. Ea are o sarcină extraordinară. Ea impune statul de drept”.
„Dacă nu există echilibru, în opinia mea, cu atât mai puțin, poate exista o cooperare”.
„Dacă vorbim despre dependența în care se află judecătorii, noile Coduri sunt un exemplu foarte bun în această privință”.
„Daca nu există o jurisprudență unitară, nu sunt toți egali în fața legii. Dacă nu există jurisprudență unitară și nu există egalitate în fața legii, nici nu se face statul de drept”.

4:30 Încheierea lucrărilor de către moderatorul prof. Ovidiu Predescu.

Dezbaterile și intervențiile au continuat pentru încă aproximativ o oră.

5:00 Cuvântul de încheiere i-a aparținut moderatoarei Gabriela Baltag: „Vă mulțumim pentru participare, mulțumim colaboratorilor și partenerilor care au contribuit la buna desfășurare, Uniunii Juriștilor din România, publicației Dreptul, Institutului de Cercetări Juridice, Comisiei Juridice a Camerei Deputaților și partenerului nostru, Editura Universul Juridic”.

Descrierea evenimentului

Transmisie LIVE începand cu ora 11:00 pe universuljuridic.ro

Manifestarea își propune să supună dezbaterii modul în care funcționează justiția, una din puterile statului, în cadrul democrației constituționale.

 

Alocuțiuni

Președintele României
Klaus Werner Iohannis
Președintele Camerei Deputaților
Valeriu Ștefan Zgonea
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
Marius Tudose
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dr. Livia Stanciu
Ministrul justiției
Robert Marius Cazanciuc
Procurorul general al României
Tiberiu-Mihail Nițu
Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților
Dr. Bogdan Ciucă
Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Prof. univ. dr. Mircea Duțu

 

Comunicări

Moderator prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, vicepreședinte al U.J.R., directorul publicațiilor „Dreptul”
Gabriela Baltag
Judecător, Tribunalul Neamț – „Standarde de conduită în relațiile: judecător-avocat, procuror-avocat și judecător-procuror”
Dr. Andreea Ciucă
Președinte de secție Curtea de Apel Târgu Mureș – „Repere ale independentei individuale a judecătorului din perspectiva independentei sistemului judiciar”
Florin Encescu
Vicepreședinte Tribunalul Gorj – „Judecătorul – o perspectivă românească asupra carierei”
Amelia Farmathy
Judecător Curtea de Apel București – „Judecătorul român în binom: un funcționar de carieră sau o carieră de funcționar?”
Elena Hack
Procuror Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – „Procurorul în societatea românească. Poziție, rol, misiune”
Sorinela Alina Macavei
Judecător Înalta Curte de Casație și Justiție – „Modificări legislative necesare pentru o reală independentă a puterii judecătorești”
Lector univ. dr. Dan Constantin Mâță
Avocat Baroul Iasi – „Liniștiți și ocrotiți.” Despre rolul justiției în mecanismul de apărare a securității naționale
Dr. Rodica Aida Popa
Judecător Înalta Curte de Casație și Justiție – „Modelul noii societăți democratice românești. Capacitatea justiției de a asigura echilibrul cu celelalte puteri ale statului. Mijloace pragmatice”
Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu
„Justiția – pilon al statului de drept”
Dr. Dieter Schlafen
Fost judecător la Curtea de Apel din Köln, expert preaderare, membru de onoare al A.M.R. – „Justiția română – putere în stat sub tutelă – abandonată și parțial derutată?”

 

Dezbateri

Moderatori: judecător Gabriela Baltag, președintele Asociației Magistraților din România, prof. univ. dr. Ovidiu Predescu.
VIDEO și LIVE-TEXT: „Rolul justiției în sistemul puterilor în stat” was last modified: octombrie 6th, 2015 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter