Se resimte cu multă evidență lipsa instrumentelor de lucru specifice administrației publice, în general, și a celei locale, în special

15 iun. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 789
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Stăm de vorbă cu dl Cosmin Vlaicu, secretarul județului Sălaj. Domnule secretar, referindu-vă la situațiile întâlnite până acum, ce aspecte administrative considerați că ar trebui îmbunătățite?

Cosmin Radu Vlaicu: Bună ziua, bine v-am găsit! Este o întrebare extrem de complexă, iar răspunsul nu poate fi decât unul pe măsură. Aș vrea să precizez, pentru început, că am răspuns cu plăcere invitației de a participa la această conferință, având în vedere dubla calitate pe care o am, aceea de practician al administrației publice locale – așa cum ați precizat și dumneavoastră – dar și aceea de cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, care organizează acest eveniment de o înaltă ținută științifică.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Există o serie de aspecte care trebuie a fi îmbunătățite cu siguranță în administrația publică românească. Dacă ar fi să enumăr câteva m-aș referi cu precădere la acele inadvertențe legislative care derivă dintr-o, să spunem, inflație de reglementare, o reglementare excesivă, lucru care face ca foarte multe instituții ale Dreptului public românesc să fie necorelate și să ducă la interpretări excesive și de multe ori greșite în practica administrativă.

Pe de altă parte, se resimte cu multă, să spunem, evidență lipsa instrumentelor de lucru specifice administrației publice, în general, și a celei locale, în special, și anume, mă refer aici la cele două coduri – cel de procedură administrativă și cel administrativ.

Aș vrea să semnalez faptul că, după un număr mare de ani, adică mai mult de 25 de ani de la evenimentele din Decembrie, noi nu avem încă un asemenea instrument, în timp ce majoritatea țărilor europene beneficiază de un astfel de instrument legislativ.

Desigur, chestiunile dificile din practica administrativă pornesc tocmai de aici, și anume din reglementare.

Universul Juridic: Pentru că tot ați vorbit de activitățile de zi cu zi, până în prezent care au fost cele mai dificile întâlnite până în prezent?

Cosmin Radu Vlaicu: Bănuiesc că vă referiți la aspectele mai dificile din practica administrativă. Sunt numeroase situații dificile. M-aș referi aici, spre exemplu, la o insuficientă reglementare și mai apoi o înțelegere și o aplicare la fel de insuficientă a regimului incompatibilităților și conflictelor de interese. Există o reglementare extrem de defectuoasă în acest domeniu. Pe de o parte este o legislație stufoasă, iar pe de altă parte este o legislație necorelată. Fapt care duce la niște aspecte precum instituirea sau constatarea incompatibilităților sau – după caz – a conflictelor de interese față de numeroși demnitari din administrația publică centrală și locală, față de numeroși funcționari publici ș.a.m.d.

Pe de altă parte, tocmai lipsa codificării procedurii administrative duce la o serie de dificultăți de aplicare și de punere în practică a legilor.  Adică un astfel de cod ar avea tocmai menirea de a simplifica, de a uniformiza, de a crea predictibilitate acțiunii administrative. Or, lipsa unui astfel de instrument face ca în situații – să spunem – aparent similare să se procedeze în mod diferit sau să se adopte soluții total diferite.

Iată de ce aș insista pe această idee a codificării administrative, atât în ce privește codificarea dreptului material – mă refer aici la codul administrativ –, cât și procedural – codul de procedură administrativă. De fapt aceste două instrumente, în opinia mea, ar asigura în mod, să spunem, susținut, accelerarea procesului de reformă în administrația publică.

Pe de altă parte, aș mai vrea să spun că un cod administrativ, și mai ales un cod de procedură administrativă, ar avea rolul de a spori încrederea cetățeanului în administrație; cetățeanul ar ști care sunt drepturile procedurale pe care le are – mă refer aici la aspecte precum accesul la dosarul administrativ, lucru insuficient reglementat astăzi sau la dreptul său la apărare în fața autorităților publice, autorităților administrative, la chestiuni ce derivă din buna administrare. Cetățeanul, spre exemplu, trebuie să știe că obligația administrației de a-și motiva deciziile este una esențială. Spre exemplu, în sistemul comunitar, dacă o decizie administrativă nu este motivată sau este insuficient motivată, acest lucru duce la anularea actului administrativ. În România, din păcate, nu s-a pus accent pe această chestiune.

Rolul conferinței organizate aici – și ar remarca rolul profesorului Dragoș Dacian în organizarea acestei conferințe – este tocmai acela de a atrage atenția legiuitorului, adică Parlamentului României și, după caz, factorilor decidenți, adică guvernului și miniștrilor – că este necesară adoptarea unor astfel de instrumente cu care, apoi, administrația publică ar putea să își realizeze mult mai bine scopurile și obiectivele.

Universul Juridic: Ca să rămânem în sfera conferinței, domnule secretar, care ar fi, totuși, concluziile cu care plecați, practic, de la această conferință?

Cosmin Radu Vlaicu: S-ar putea desprinde multe concluzii. O primă concluzie pe care o putem desprinde este aceea că dreptul administrativ se europenizează. Ceea ce derivă din practica Curții de Justiție a Curții Europene, ceea ce derivă din activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului, ceea ce derivă chiar din activitatea instanțelor naționale, adică mă refer aici la hotărârile pe care le iau judecătorii în soluționarea diferitelor cazuri care implică administrația publică, cazuri de contencios administrativ – nu pot să facă abstracție de ceea ce înseamnă tratatele comunitare, ceea ce înseamnă dreptul comunitar derivat, adică reglementările infra-tratat, mă refer aici la regulamente, directive, decizii – iar acest lucru este o evidență. Nu putem ignora aceste aspecte, iar vorbitorii de astăzi și de ieri, celebrii profesori de drept administrativ european – și i-aș aminti aici pe profesorul Jacques Ziller și profesorul Paul Craig, dar și alții, care au luat cuvântul aici – tocmai acest lucru au subliniat: faptul că Dreptul Administrativ se europenizează, se creează practic modele administrative, europene, se creează practici administrative care nu sunt aplicabile doar la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivelul statelor membre, din ce în ce mai pregnant.

Universul Juridic: Mulțumim frumos domnule secretar, toate cele bune vă dorim!

Cosmin Radu Vlaicu: Vă mulțumesc și eu pentru interviu și să sperăm că cei în măsură să ia aminte și să decidă apoi în legătură cu aceste aspecte o vor face cât mai repede.

Se resimte cu multă evidență lipsa instrumentelor de lucru specifice administrației publice, în general, și a celei locale, în special was last modified: iunie 28th, 2016 by Cosmin Radu Vlaicu

Despre autor:

Cosmin Radu Vlaicu

Cosmin Radu Vlaicu

Este secretar al Județului Sălaj.

Abonează-te la newsletter