Ședința CSM din 16 iunie 2016 (ordinea de zi)

22 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 723

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul CSM (www.csm1909.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 16 iunie 2016 se află mai multe note și puncte de vedere. Vă prezentăm, în continuare, unele dintre acestea:

I. Direcția resurse umane și organizare

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 18/3846 privind Raportul unic cu privire la absolvenții Institutului Național al Magistraturii – promoția 2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că auditorii de justiție ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2016, îndeplinesc cerința privind buna reputație.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 16/3846/2016 privind indisponibilizarea posturilor vacante de judecător la nivelul judecătoriilor și de procuror la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, în vederea repartizării absolvenților Institutului Național al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât indisponibilizarea a 80 de posturi vacante de judecător, în vederea repartizării auditorilor de justiție INM, promoția 2014 – 2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât indisponibilizarea a 90 de posturi vacante de procuror (cu 11 posturi mai multe decât numărul absolvenților), în vederea repartizării auditorilor de justiție INM, promoția 2014 – 2016.

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 1/18079/2016 privind implicațiile asupra volumului de activitate al tribunalelor în cazul adoptării propunerilor legislative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia contenciosului administrativ.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării punctelor de vedere ale Direcției legislație, documentare și contencios nr. 24430/2015 și nr. 18079/2015 referitoare la proiectul de lege pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru modificarea altor acte normative și a notei Direcției resurse umane și organizare nr. 1/18079/2015 privind implicațiile asupra volumului de activitate al tribunalelor în cazul adoptării propunerilor legislative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia contenciosului administrativ, ca urmare a solicitării Tribunalului București.

Totodată, Plenul a decis retransmiterea lucrării, în vederea reanalizării, la Comisia nr. 1, ocazie cu care vor fi invitați să participe și reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (Secția de contencios administrativ și fiscal), Curții de Apel București și ai Tribunalului București.

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5/12.594/2016 privind solicitarea Curții de Apel Târgu Mureș de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier de la nivelul Tribunalului Harghita și Judecătoriei Reghin.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier.

Avize de modificare a statelor de funcții:

1. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 10054/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal unor instanțe judecătorești din circumscipția Curții de Apel Oradea.

2. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 1/12585/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcții al Judecătoriei Târgu Mureș.

3. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 1/10065/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcții ale Curții de Apel București, Tribunalului Călărași și Judecătoriei Turnu Măgurele.

4. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 13586/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului Tulcea.

5. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 13266/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Sectorului 6 București.

6. Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 13540/2016 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Iași.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform pentru:

 • modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe judecătorești din circumscripția Curții de Apel Oradea, prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate,
 • modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Târgu Mureș
 • modificarea statelor de funcții și de personal ale Curții de Apel București, Tribunalului Călărași și Judecătoriei Turnu Măgurele, după cum urmează:
  • prin transformarea unui post vacant de aprod din statul de funcții și de personal al Tribunalului Călărași în post de grefier gradul I și transferul postului astfel transformat din statul de funcții al Tribunalului Călărași în statul de funcții al Curții de Apel București;
  • prin transformarea unui post vacant de grefier cu studii medii treapta I din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Turnu Măgurele în post de grefier gradul I și transferul postului astfel transformat din statul de funcții al Judecătoriei Turnu Măgurele în statul de funcții al Curții de Apel București;
  • modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Tulcea și Judecătoriei Mangalia, după cum urmează:
 • prin transformarea unui post ocupat de expert clasa I, grad principal, din statul de funcții și de personal al Tribunalului Tulcea, în post de expert clasa I, grad superior;
 • prin transformarea unui post ocupat de expert clasa I, grad principal din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Mangalia în post de expert, clasa I, grad superior;
 • modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Sectorului 6 București, prin transformarea unui post de grefier arhivar debutant, în post de grefier arhivar treapta II;
 • modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Iași, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de grefier gradul II.
II. Direcția legislație, documentare și contencios

– Punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 13224/2016 referitor la proiectul Hotărârii Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum și pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul Hotărârii Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe  anul 2016, precum și pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

– Punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 5/8744/2016 privind propunerea de modificare a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art. 14 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, în sensul propus de Institutul Național al Magistraturii, după cum urmează:

În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive”.

– Punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 9610/2016 cu privire la modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor și a Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art. 21 din Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005; cu modif. și compl. ult., astfel:

La art. 21, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În perioada concediilor prevăzute la alin. (1) judecătorii și procurorii au dreptul la o indemnizație stabilită potrivit legii”.

La art. 21, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:

(3) Efectuarea în cursul unui an a concediilor prevăzute la alin. (1) nu afectează nici dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv, nici durata acestuia”.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007; cu modif. și compl. ult., după cum urmează:

După art. 22, se introduce un nou Capitol, Cap. V1, cu următorul cuprins:

Cap. V1 („Concediile pentru creșterea copilului”)

Art. 221

(1) Personalul auxiliar de specialitate și personalul conex au dreptul la concedii pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(2) În perioada concediilor prevăzute la alin.(1), personalul auxiliar și conex au dreptul la o indemnizație stabilită potrivit legii.

(3) Efectuarea în cursul unui an a concediilor prevăzute la alin.(1) nu afectează nici dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv, nici durata acestuia”.

– Punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 3060/2016 privind proiectul de hotărâre a Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor pentru unele prejudicii suferite de magistrați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiției în sensul adoptării Hotărârii de Guvern prevăzută de art. 78 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis reiterarea observațiilor referitoare la acoperirea tuturor situațiilor în care magistrații pot beneficia de despăgubiri acordate din fondurile bugetare pentru cazurile în care viața, sănătatea ori bunurile le sunt afectate, dacă acestea survin în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, deci nu doar ca urmare a săvârșirii unor fapte penale asupra lor;

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că trebuie reglementate prin hotărâre de Guvern despăgubiri și pentru decesul sau consecințele grave asupra sănătății care presupun, astfel cum prevede art. 78 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, afectarea vieții sau sănătății în exercitarea atribuțiilor de serviciu (s-au exemplificat accidentele vasculare cerebrale suferite de unii magistrați în timpul serviciului, soldate cu deces sau infirmități grave).

În ceea ce privește observația exprimată de către Consiliu, anterior (observație care se menține), cu privire la bugetele din care urmează a se acorda despăgubirile, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că trebuie avută în vedere și Inspecția Judiciară, a cărei reglementare a fost modificată ulterior anului 2011.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat necesară reiterarea observației privind acordarea despăgubirilor pentru prejudicii suferite de judecătorii și procurorii pensionari, decurgând din afectarea vieții, sănătății sau bunurilor, în legătură cu atribuțiile de serviciu pe care le-au exercitat.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu propunerea de completare a Legii nr. 60/1991, după cum urmează:

După art. 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins:

Art. 51 – Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații și alte adunări publice la sediile instanțelor și parchetelor ori la o distanță mai mică de 100 metri de acestea sunt interzise”.

– Punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 9107/2016 referitor la proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios referitor la proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor.

De asemenea, Plenul, în acord și cu Decizia nr. 37/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a decis reiterarea sesizării adresate Ministerului Justiției în vederea modificării aplicației Ecris, astfel încât în cauzele în care trebuie asigurată confidențialitatea datelor de identitate ale victimelor anumitor tipuri de infracțiuni (infracțiunile de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantilă, precum și alte infracțiuni referitoare la libertatea sexuală), numele acestora să nu fie transpuse pe portalul instanțelor de judecată, chiar dacă acele câmpuri din aplicație referitoare la aceste date sunt completate.

III. Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe

– Raportul Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 12.955/2016 privind participarea delegației Consiliului Superior al Magistraturii la cea de a XI-a Adunare generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, Varșovia, 1-3 iunie 2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conținutul Raportului privind participarea delegației Consiliului Superior al Magistraturii la cea de a XI-a Adunare generală aniversară a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, Varșovia, 1 – 3 iunie 2016.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat următoarele propuneri din cuprinsul raportului sus-menționat:

– traducerea prin interpret în limba română și publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a rapoartelor finale ale proiectelor RECJ 2015 – 2016;

– diseminarea raportului privind independența și responsabilitatea procurorilor la parchete;

– participarea Consiliului Superior al Magistraturii la proiectele ce urmează a fi implementate de RECJ în perioada 2016-2017 și urmând a fi desemnați membrii Consiliului Superior al Magistraturii care vor participa la aceste proiecte;

– participarea, în principiu, a unei persoane din cadrul aparatului tehnic la un program de internship în cadrul biroului RECJ de la Bruxelles.

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 2/13396/2016 privind întâlnirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a consiliilor Judiciare (RECJ), Madrid, 4 iulie 2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciind oportună participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii la întrunirea Comitetului Executiv al RECJ, Madrid, ce va avea loc la data de 04 iulie 2016, a desemnat pe domnul judecător Nicolae Horațius Dumbravă, membru al Consiliului Superior al Magistraturii , în vederea participării la acest eveniment.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suportarea din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii a cheltuielilor de transport și cazare pentru membrul delegației, acestea urmând să fie rambursate în condițiile prevăzute în Regulile de rambursare ale Rețelei.

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 28529/2016 privind propunerea de implementare a unui proiect de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii și Ambasada Statelor Unite ale Americii din România.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, în proiectul „Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din SUA”, sub rezerva suportării de către partea română a unei cofinanțări în valoare de 10.000 USD, aceste fonduri urmând a fi devansate din bugetul instanțelor și parchetelor care vor trimite magistrații români în vizita de studiu.

IV. Diverse

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 22.459/2016 privind completarea dispozitivului Hotărârii nr. 689/07.06.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul constatării încetării efectelor Hotărârii nr. 459/12.05.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea dispozitivului Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.689/07.06.2016, în sensul constatării încetării efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.459/12.05.2015, prin care s-a dispus aprobarea ocupării unui post temporar vacant de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în condițiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, rep., cu modif. și compl. ult.

 

Pentru a vedea întreaga ordine de zi, vizitați site-ul CSM (www.csm1909.ro).

Ședința CSM din 16 iunie 2016 (ordinea de zi) was last modified: iunie 21st, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter