Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

30 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 526
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActul normativSumar
30 martie 2016Proiecte de legi– Proiect de lege privind venitul minim de incluziune
– Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative
Proiecte de hotărâri– Proiect de hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2016 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
– Proiect de hotărâre pentru înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2015 și la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
– Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010 – 2024
– Proiect de hotărâre privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutului de Cercetări Nucleare
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Jiu
– Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare Valea Poiana și afluenți, județul Sălaj’” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 la H.G. nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 4
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
– Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului 2 al art. 7 din H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 9 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă aceasta, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 și până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R – SA pentru perioada 2016 – 2020
– Proiect de hotărâre privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
– Proiect de hotărâre privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți
Bugete de venituri și cheltuieli– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru mediu
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
–  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naționale a României

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 30 martie 2016 ar putea fi incluse mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de legi

– Proiectul de lege privind venitul minim de incluziune

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

– Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 (M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014) privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014 (M. Of. nr. 891 din 8 decembrie 2014; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2016 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

– Proiectul de hotărâre pentru înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2015 și la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010 – 2024

– Proiectul de hotărâre privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutului de Cercetări Nucleare

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Jiu

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare Valea Poiana și afluenți, județul Sălaj’” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 la H.G. nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 4 (M. Of. nr. 748 din 7 octombrie 2015)

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (rep. M. Of. nr. 865 din 18 decembrie 2007)

– Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatului 2 al art. 7 din H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor (M. Of. nr. 50 din 21 ianuarie 2015; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (M. Of. nr. 967 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 9 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M. Of. nr. 965 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult)

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă aceasta, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 și până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R – SA pentru perioada 2016 – 2020

– Proiectul de hotărâre privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

– Proiectul de hotărâre privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți

Bugete de venituri și cheltuieli

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru mediu

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

–  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome „Monetăria Statului din subordinea Băncii Naționale a României

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: martie 31st, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter