Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 precum și alte acte normative (Ședința de Guvern)

8 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 458
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
8 iunie 2016Proiecte de lege– Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Proiecte de ordonanță de urgență– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre pentru abrogarea art. 5 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
– Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova
– Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare
– Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naționlă „ROMARM” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”, secțiunea Coșlariu-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot-județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria-județul Hunedoara
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1172/2014 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului
– Proiect de hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Cernavodă, județul Constanța
– Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.G. nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părți a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Alba, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Buzău și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea și schimbul de informații tehnice în domeniul securității nucleare, semnată la București, România, la data de 27 noiembrie 2015 și la Beijing, Republica Populară Chineză, la data de 13 ianuarie 2016
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 972/2015 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din cadrul axei prioritare 1 a programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”
– Proiect de hotărâre privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 8 iunie 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de lege

– Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Proiecte de ordonanță de urgență

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015, rectificat)

Proiecte de hotărâre

– Proiectul de hotărâre pentru abrogarea art. 5 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare (rep., M. Of. nr. 118 din 13 iunie 1995, cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naționlă „ROMARM” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

– Proiectul de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”, secțiunea Coșlariu-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea și Șibot-județul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș și Simeria-județul Hunedoara (M. Of. nr. 515 din 10 iulie 2014)

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1172/2014 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești (M. Of. nr. 831 din 11 decembrie 2012; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Cernavodă, județul Constanța

– Proiectul de hotărâre pentru abrogarea H.G. nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părți a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale (M. Of. nr. 236 din 7 aprilie 2003)

– Proiectul de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Alba, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Buzău și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea și schimbul de informații tehnice în domeniul securității nucleare, semnată la București, România, la data de 27 noiembrie 2015 și la Beijing, Republica Populară Chineză, la data de 13 ianuarie 2016

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 972/2015 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din cadrul axei prioritare 1 a programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” (M. Of. nr. 935 din 17 decembrie 2015)

– Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 precum și alte acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: iunie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter