Ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR din zilele de 16 și 17 decembrie 2016

29 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 534

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UNBR a dat publicității Deciziile de convocare a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR din zilele de 16 și 17 decembrie 2016 care vor avea loc la București, la Hotel Intercontinental din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4.

Ședința Comisiei Permanente a UNBR

vineri, 16 decembrie 2016, ora 9.30, la Hotel Intercontinental – București

Ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 4 noiembrie 2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

2. Raport privind desfășurarea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2016. Validarea examenului. Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

3. Avizarea Proiectelor ce se propun a fi dezbătute și aprobate de Consiliul UNBR:

– Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 156/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016).
Raportor, invitat av. Ostrovschi Eugen, Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină;

– Proiectul Regulamentului – cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor. (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 157/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016).
Raportor: lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR;

– Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român.
Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

4. Informare, analiză, măsuri organizatorice privind:

– Proiectul „Avocatura 2025”, Proiectul de colaborare interprofesională dintre judecători, procurori și avocați, Proiectul „Ghiduri de bune practici” (Propuneri). Raportori: av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR și av. Monica Livescu, membru al Comisiei Permanente.

– Participarea UNBR și INPPA în Proiecte europene. Raportori: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR și av. Monica Livescu, membru al Comisiei Permanente.

– Proiect privind pregătirea inițială și continuă în cadrul INPPA, ținând cont de noile realități din profesie. Stadiul verificării economico-financiare a sistemului INPPA.
Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Director INPPA.

– Proiect de modificare a actelor cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului avocaților și a altor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat.
Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

– Finalizarea reglementărilor de aplicare a legislației Casei de Asigurări a Avocaților. Stadiul proiectelor în curs. Informare cu privire la remunerarea activității Comisiei de redactare a proiectului Statutului Casei de Asigurări a Avocaților.
Raportor: av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR.

5. Propunere de organizare a Conferinței naționale a avocaților din România – 2017. Raportor: prof. univ. dr. av. Ion Turculeanu, Vicepreședinte UNBR.

6. Avizarea proiectelor de Hotărâri privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților, supuse aprobării Consiliului UNBR, pentru funcționarea sistemului CAA în anul 2016.

7. Elaborarea calendarului desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a UNBR și ale Consiliului UNBR pentru anul 2017.

8. Stadiul executării bugetului UNBR. Raportor: av. dr. Gheorghe Florea, Președinte UNBR.

9. Lucrări curente.

10. Diverse.

La ședință sunt invitați să participe dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președinte de onoare, dl. av. dr. Florin Petroșel, Președinte C.A.A. și dl. av. Ostrovschi Eugen, Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină .

 

Ședința Consiliului UNBR

vineri, 16 decembrie 2016 orele 15,00 și sâmbătă, 17 decembrie 2016, ora 9.00 la Hotel Intercontinental

Ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din 5 septembrie 2016.

2. Raport cu privire la desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016. Dezbateri. Ratificarea deciziei Comisiei Permanente privind validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016. Informare privind desfășurarea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2016. Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

3. Aprobarea calendarului desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a UNBR și ale Consiliului UNBR, Congresul avocaților 2017 (la București). Propunerile Comisiei Permanente a UNBR. Raportor: univ. dr. av. Ion Turculeanu, Vicepreședinte UNBR.

4. Aprobarea hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților pentru funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2017. Raportor: invitat, av. dr. Florin Petroșel, Președintele CAA.

5. Prezentarea rapoartelor de activitate și analiza și aprobarea proiectelor realizate de Grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru punerea în aplicare a Hotărârilor Congreselor avocaților 2015 și 2016 și a Hotărârilor Consiliului UNBR și ale Comisiei Permanente a UNBR:

 • Proiectul privind modificarea si completarea Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, încheiat de UNBR și Ministerul Justiției. Demersuri. Stadiu de realizare. Raportul Grupului de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 158/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016, alcătuit din:
  • dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședintele UNBR, Coordonator DCAJ;
  • Ion-Ilie Iordăchescu, Consilier CP al UNBR, Baroul București;
  • Tiberius Nicu, Consilier UNBR, Baroul București;
  • Ioan Ioanovici, decan al Baroului Vrancea, Consilier CP al UNBR.

Raportor: lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR;

 • Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 156/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016). Grup de lucru al Consiliului UNBR alcătuit din:
  • Eugen Ostrovschi – Președinte CCD;
  • Constantin Șerban – Consilier UNBR, Baroul Bacău;
  • Leonora-Maria Lanțoș – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;
  • dr. Dan Oancea – Consilier UNBR, Baroul București;
  • Ștefan Naubauer – Consilier UNBR, Baroul București;
  • Serban-Niculae Lovin – Consilier UNBR, decan Baroul Ilfov;
  • Sorin Dumitru Rusu – Consilier UNBR, decan Baroul Suceava;
  • Radu Bobârnat – Consilier UNBR, decan Baroul Vaslui;
  • Lucian Dumitrașcu – Baroul București.

Raportor, invitat av. Ostrovschi Eugen, Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină;

 • Proiectul Regulamentului – cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor. (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 157/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016).

Grup de lucru al Consiliului UNBR coordonat de către Vicepreședintele UNBR, av. dr. Petruț Ciobanu și format din câte un reprezentat al barourilor Argeș, București, Ilfov, Sălaj și Vrancea

Raportor: lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR;

 • Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român.

Grup de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 170/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016 pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr. 8 a Congresului avocaților 2016 (www.unbr.ro secțiunea Acte ale Congresului avocaților) coordonat de către vicepreședintele UNBR, av. dr. Traian Briciu pentru redactarea și punerea în dezbatere a Proiectului Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român, cu următoarea componență:

 • Traian Briciu – Vicepreședinte UNBR;
 • Leonora-Maria Lanțoș – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;
 • Doina Stupariu – Consilier UNBR, Baroul Iași;
 • Mariana Popovici – Consilier UNBR, Baroul Neamț;
 • Dan Mihai Șuta – Consilier UNBR, decan Baroul Satu-Mare;
 • Narcisa-Iulia Dumbrăvescu – Consilier UNBR, decan Baroul Vâlcea.

Raportor: coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR, av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

 • Raportul „Grupului de lucru pentru evaluarea impactului legislației fiscale și contabile asupra profesiei de avocat. Soluții. Propuneri” constituit conform Hotărârii nr. 4 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR, alcătuit din: domnii avocați consilieri UNBR: Dan Oancea, Aurel Despa, Ștefan Naubauer și coordonat de domnul avocat Ion Dragne, consilier CP, decanul Baroului București.

Raportor: lect. univ. dr. av. Ion Dragne, membru CP, decanul Baroului București;

 • Proiectul „Avocatura 2025”.

Proiectul de colaborare interprofesională dintre judecători, procurori și avocați, Proiectul „Ghiduri de bune practici” (Propuneri).

Raportori: av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR și av. Monica Livescu, membru al Comisiei Permanente.

 • Participarea UNBR și INPPA în Proiecte europene.

Raportori: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR și av. Monica Livescu, membru al Comisiei Permanente.

 • Activitatea Grupului de lucru „constituit sub egida INPPA” prin Decizia Comisiei Permanente nr. 73/29.01.2016, pentru pregătirea unui proiect privind pregătirea inițială și continuă în cadrul INPPA, ținând cont de noile realități din profesie. Grupul de lucru este coordonat de domnul avocat Traian Briciu și format din doamnele și domnii avocați: Gheorghe Florea, Cristina-Reveica Gheorghe, Ion Turculeanu, Stanca-Ioana Gidro, Monica Livescu, Ion Dragne, Ion-Ilie Iordăchescu, Ana Diculescu-Șova, Dan Oancea. (Buletin Informativ al UNBR nr. 9/2016). Stadiul verificării economico-financiare a sistemului INPPA. (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 100/04.06.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 11/2016).

Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Director INPPA.

 • Activitatea Grupului de lucru constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr.100/29.01.2016 și extinsă de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 60/24.03.2016, publicată în Buletin Informativ al UNBR nr. 10/2016) pentru analizarea materialelor scrise transmise Congresului avocaților 2016 de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului avocaților și a altor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat.

Grupul de lucru are următoarea compunere: Stanca Gidro, Mihaela Catea, Flavia Teodosiu, Călin-Andrei Zamfirescu, Traian Briciu, Ion Dragne, Aurel Despa și Stefan Naubauer.

Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

 • Finalizarea reglementărilor de aplicare a legislației Casei de Asigurări a Avocaților. Stadiul proiectelor în curs. Informare cu privire la remunerarea activității Comisiei de redactare a proiectului Statutului Casei de Asigurări a Avocaților.

Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR pentru coordonarea activității Casei de Asigurări a Avocaților, constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 140/27.07.2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 159/03.09.2016 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 141/27.07.2016, publicate în Buletinele Informative ale UNBR nr. 11/2016 și 12/2016), compus din:

 • Gheorghe Cristina – Vicepreședinte U.N.B.R.
 • dr. Despa Aurel – Vicepreședinte CAA;
 • Candet Nucu Gigi – Decanul Baroului Bacău;
 • Grigore Gabriel-Cornel – decanul Baroului Constanța;
 • Ursache Cornel – Președinte Filialei Botoșani a C.A.A;
 • Iordan Aurelian Antonio – Consilier U.N.B.R. Baroul Brăila;
 • Bot Călin – Consilier U.N.B.R. Baroul Timiș.

            Raportor: av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR.

6. Lucrări curente.

7. Diverse


De asemenea, UNBR a publicat și următoarele materiale:

– Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină (DOCX și PDF);
– Proiectul Regulamentului – cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor (DOCX și PDF);
– Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român (DOCX și PDF).

Sursa informației

Ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR din zilele de 16 și 17 decembrie 2016 was last modified: noiembrie 29th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter