[Candidatul selectat este doamna Octavia Spineanu-Matei. Vezi propunerile de rezervă] Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

22 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1192

Despre

 • Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
 • Lista candidaților

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 22 februarie 2016: Rezultatele interviului pentru desemnarea candidatului

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Procedura de selecție aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2015, Comisia de selecție pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene s-a întrunit în perioada 18-19 februarie 2016, la sediul Ministerului Justiției, în vederea intervievării candidaților.

Membrii comisiei de selecție au decis, pe baza punctajelor obținute de candidați la proba interviului, nominalizarea doamnei Octavia Spineanu-Matei pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.
Doamna Octavia Spineanu-Matei este judecător la ÎCCJ, Secția I civilă și director al INM.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

De asemenea, au fost nominalizate propunerile de rezervă:

 • domnul Norel ROSNER;
 • doamna Laura IVANOVICI.

În temeiul art. 6 alin. (2) din Procedura de selecție aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2015, propunerile de mai sus vor fi comunicate Guvernului, spre aprobare.

Sursa informației este Ministerul Justiției (www.just.ro).


Update 17 februarie 2016: Lista candidaților

În urma verificării dosarelor de candidatură depuse, Ministerul Justiției a publicat lista candidaților admiși la interviul pentru funcția de judecător în numele României la Tribunalul Uniunii Europene, astfel:

1. BULANCEA Diana Magdalena

2. CRISTE Mircea

3. DUMITRIU SEGNANA Eugenia Elena

4. IVAN CUCU Constantin-Virgil

5. IVANOVICI Laura Mihaela

6. POPESCU Andrei

7. ROSNER Norel

8. SPINEANU MATEI Octavia

9. STANCU Mirela

10.UNGUREANU Diana

Interviul va avea loc în Sala de Consiliu a Ministerului Justiției, Bulevardul Libertății, nr. 16, în data de 18 februarie 2016.

Sursa informației este Ministerul Afacerilor Externe (www.mae.ro).


12 ianuarie 2016: Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

La data de 31 august 2016 va expira mandatul judecătorului român la Tribunalul Uniunii Europene, a anunțat Ministerul Justiției.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 și 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 254 TFUE, judecătorii Tribunalului sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. 255 TFUE.

La data de 23 decembrie 2015 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

În temeiul art. 2 din Procedură, ministrul justiției a convocat Comisia de selecție care, în reuniunea sa din 5 ianuarie 2016, a convenit conținutul prezentului anunț.

Poate fi desemnată candidat al României pentru funcția de judecător la Tribunal, persoana care oferă depline garanții de independență și care are capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale.

De asemenea, potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 la TFUE privind Statutul CJUE, judecătorii Tribunalului nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesionistă, remunerată sau nu, în afara cazului în care Consiliul UE, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional.

Depunerea candidaturii

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 5 februarie 2016, ora 17:00, la Ministerul Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod poștal 050741 București, la secretariatul cabinetului ministrului justiției (etaj 1, camera 6), în format hârtie și electronic (CD), prin poștă sau servicii de curierat, sau la adresa de email [email protected], cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatură atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și trebuie să conțină:

 • un curriculum vitae redactat potrivit modelului anexat;
 • copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente cu profil juridic la o universitate din România sau diplomă pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate;
 • copii certificate ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;
 • documente care să ateste, dacă este cazul, îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale (decizii de definitivare într-o funcție juridică /condiții de vechime echivalente);
 • copii certificate ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă străină, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;
 • o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Tribunal, precum și a faptului că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);
 • orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Procedură, iar lista candidaților care vor susține interviul va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 17-19 februarie 2016, la sediul Ministerului Justiției.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Criterii de evaluare

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5 alin. (3) din Procedură, în funcție de următoarele criterii[1]:

1. calificarea juridică a candidatului și cunoașterea dreptului și instituțiilor UE;

2. experiența profesională,

3. capacitatea de a exercita funcții judiciare,

4. competențele lingvistice,

5. scapacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice,

6. lipsa oricărei îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea candidatului.

La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, precum și două propuneri de rezervă. Rezultatele procedurii de selecție aprobate de Comisie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe.

Propunerile Comisiei de selecție sunt comunicate Guvernului spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 6-7 din Procedură. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Tribunalului Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Eventuale neclarități referitoare la informațiile incluse în prezentul anunț pot fi transmise secretariatului Comisiei de selecție, asigurat de Ministerul Justiției, la adresa de email [email protected] sau la fax 037 204 1002.

Sursa informației este Ministerul Justiției (www.just.ro).


[1] Evaluarea se realizează după criteriile avute în vedere și de Comitetul instituit în conformitate cu art. 255 TFUE.

[Candidatul selectat este doamna Octavia Spineanu-Matei. Vezi propunerile de rezervă] Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene was last modified: februarie 22nd, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter