Stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (H.G. nr. 801/2016)

7 Noi 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1095

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 801/2016
(M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016)
Art. 1 – art. 9

 

În M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016, a fost publicată H.G. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivelor Proceduri de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Proceduri).

Art. 1 din H.G. nr. 801/2016

Art. 1 prevede faptul că în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor se constituie Registrul persoanelor cu identitate declarată, denumit în continuare Registru, administrat de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D.

În Registru sunt colectate și stocate, în condițiile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, imaginea facială și a impresiunilor papilare asociate la datele și la documentele privind persoana cu identitate declarată și nou-născutul său, respectiv:

a) formularul-declarație completat de mamă la internare în unitatea sanitară;

b) certificatul medical constatator al nașterii copilului;

c) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, întocmit în condițiile art. 81 alin. (2) din H.G. nr. 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 din H.G. nr. 801/2016

Art. 2 dispune faptul că preluarea imaginii faciale și a impresiunilor papilare se realizează de către un lucrător criminalist desemnat din cadrul unității de poliție care a fost informată cu privire la faptul că la nivelul unității sanitare din raza de competență a avut loc nașterea unui copil a cărui mamă declară că nu este înregistrată în registrele de stare civilă.

Impresiunile papilare se colectează, pe o fișă dactiloscopică, de la degetele arătătoare ale ambelor mâini ale mamei.

În cazul în care nu se pot colecta impresiunile papilare ale degetelor arătătoare se colectează, în ordine, cele de la degetele mari, mijlocii, inelare ori mici, după caz.

Art. 3 din H.G. nr. 801/2016

Art. 3 stabilește faptul că după colectarea imaginii faciale și a impresiunilor papilare, lucrătorul criminalist desemnat preia de la reprezentantul unității sanitare, în fotocopie, documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c).

Datele și documentele prevăzute la alin. (1) se introduc prin mijloacele de comunicații ale M.A.I. în Registru de către lucrătorul criminalist desemnat din cadrul inspectoratului județean de poliție/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin completarea rubricilor corespunzătoare, asigurând asocierea acestora cu imaginile preluate și cu fotocopiile documentelor scanate.

Fișele dactiloscopice pe care s-au prelevat impresiunile papilare se transmit la D.E.P.A.B.D., prin mijloacele de corespondență ale M.A.I.

Art. 4 din H.G. nr. 801/2016

Art. 4 dispune faptul că după implementarea datelor în Registru și înregistrarea nașterii copilului în registrele de stare civilă, codul numeric personal atribuit acestuia este asociat la datele declarate ale mamei, existente în Registru, de către lucrătorul de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de naștere al copilului.

Art. 5 din H.G. nr. 801/2016

Art. 5 prevede faptul că ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale care primește cererea de înregistrare tardivă a nașterii, depusă de o persoană de sex feminin ce declară că are un copil a cărui naștere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită inspectoratului județean de poliție/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București:

a) preluarea imaginii faciale și a impresiunilor papilare, pentru persoana care a depus cererea respectivă, activitate desfășurată în condițiile art. 2 alin. (2) și (3);

b) examinarea comparativă a datelor și imaginilor colectate de la persoana care a formulat cererea de înregistrare tardivă a nașterii cu datele și imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează în Registru.

Expertul/specialistul criminalist desemnat compară datele și imaginile colectate de la persoana care a formulat cererea de înregistrare tardivă a nașterii, în condițiile alin. (1), cu datele și imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează în Registru.

După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (2), unitatea de poliție comunică serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale solicitante aspectele rezultate în urma comparării celor două seturi de imagini.

În cazul unui răspuns pozitiv în urma operațiunii de comparare, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă comunică serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată localitatea în care își desfășoară activitatea codul numeric personal atribuit persoanei în cauză la înregistrarea nașterii, în vederea asocierii acestuia la datele persoanei, existente în Registru.

Activitatea de comparare a fișierelor care conțin imaginile faciale și impresiunile papilare, realizată de experții/specialiștii criminaliști, se limitează, pe principiul nevoii de a cunoaște, exclusiv la setul de date aferent persoanei cu identitate declarată, care face obiectul comparării.

Pentru identificarea persoanei în Registru, în vederea realizării activității prevăzute la alin. (5), se utilizează oricare dintre următoarele criterii de căutare: nume și prenume sau, după caz, date privind unul dintre documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) literele a)-c).

Art. 6 din H.G. nr. 801/2016

Art. 6 dispune faptul că imaginile impresiunilor papilare stocate în Registru se șterg prin proceduri automate, iar fișele dactiloscopice prevăzute la art. 2 alin. (2) se distrug de către D.E.P.A.B.D. imediat după emiterea actului de identitate al mamei.

Art. 7 din H.G. nr. 801/2016

Art. 7 prevede faptul că pentru prevenirea accesului neautorizat la informațiile din Registru, D.E.P.A.B.D. realizează periodic activități de auditare a bazei de date.

Art. 8 din H.G. nr. 801/2016

Art. 8 stabilește faptul că

Pentru clarificarea situației persoanelor cărora nu li s-a eliberat act de identitate în termen de 120 de zile de la înregistrarea în Registru, D.E.P.A.B.D. solicită, trimestrial, verificări Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 9 din H.G. nr. 801/2016

Art. 9 dispune faptul că activitățile specifice privind introducerea și consultarea datelor în/din Registru se stabilesc prin proceduri comune emise de D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul General al Poliției Române.

Stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (H.G. nr. 801/2016) was last modified: noiembrie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter