Stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată privind operele reproduse după înregistrări sonore

17 iun. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 777

Despre

  • Decizia nr. 58/2015 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
  • M. Of. nr. 401 din 8 iunie 2015
  • Repartizarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată privind operele reproduse după înregistrări sonore

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 401 din 8 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 58/2015 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, și a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012.

Cererea de arbitraj formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), respectiv cererea de arbitraj formulată de Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), au avut ca obiect stabilirea modalității de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă, a drepturilor producătorilor de fonograme, ADFPR și UPFR, a remunerației compensatorii pentru copia privată cuvenită producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru operele reproduse după înregistrări sonore, precum și a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme.

Cererile de arbitraj formulate de UPFR și ADPFR au avut ca temei juridic prevederile dispozițiilor art. 1312 alin. (3)-(9) [(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru inițierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situații: a) entitățile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părți; b) cele două părți aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remunerațiilor și de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părțile în vederea desemnării, prin tragere la sorți, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, și a 3 arbitri de rezervă. Aceștia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorți, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorți se face și în cazul absenței părților convocate. (5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnați și părțile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabilește: onorariul brut, prin negociere cu părțile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum și locul arbitrajului și informează părțile. (6) Cele două părți aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă și, respectiv, utilizatorii sau alți plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părții care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe și de a formula concluzii pe durata arbitrajului. (7) Arbitrii au obligația ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părți. În mod excepțional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii își pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale. (8) Hotărârea arbitrală privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părților de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și nu se pot acorda reduceri la plata remunerațiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate. (9) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părțile pot face apel împotriva acesteia la instanța Curții de Apel București, care se va pronunța asupra cauzei în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunțarea soluției cu privire la menținerea sau modificarea metodologiilor. Soluția Curții de Apel București este definitivă și irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de 5 zile de la data comunicării] din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și au ca obiect stabilirea modalității de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă ADFPR și UPFR.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Completul arbitral a hotărât urmatoarele:

– A luat act de cererea de renunțare la cererea de arbitraj formulată de ADPFR;
– A respins cererea de restituire a onorariului arbitrilor formulată de ADPFR;
– A admis în parte excepția lipsei de obiect a prezentului arbitraj invocată de ADPFR, în ceea ce privește perioada 2013-2014;
– A admis excepția de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011;
– A respins excepția inadmisibilității cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulată de UPFR la termenul din data de 2 martie 2013.
– A admis în parte cererea de arbitraj formulată de UPFR și stabilește criteriul proporției repertoriului gestionat de fiecare din organismele de gestiune colectivă pentru operele reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme din remunerația compensatorie pentru copie privată, pentru toate sursele de colectare (radio, tv, internet), pentru perioada 2011—2012;

Și a concluzionat faptul că nivelul comisionului datorat organismului de gestiune desemnat colector unic pentru sursa copie privată a operelor reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme este de 5% din sumele colectate.

Sursa informației este Monitorul Oficial.

Stabilirea criteriilor de repartizare a remunerației compensatorii pentru copia privată privind operele reproduse după înregistrări sonore was last modified: iunie 17th, 2015 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter