Stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea unor proceduri potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (11) lit. h) şi alin. (12) lit. e) din Codul fiscal (OANAF nr. 2856/2017)

4 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 185

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OANAF nr. 2856/2017
(M. Of. nr. 780 din 3 octombrie 2017)
Se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2.

În M. Of. 780 din 3 octombrie 2017, a fost publicat OANAF nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din OANAF nr. 2856/2017

Potrivit art. 1, dispozițiile generale la respectivului ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2 din OANAF nr. 2856/2017

Conform art. 3, se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3 din OANAF nr. 2856/2017

De asemenea, potrivit art. 3, se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4 din OANAF nr. 2856/2017

Art. 4  stabilește că se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5 din OANAF nr. 2856/2017

În art. 5 se prevede: „criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 5”.

Art. 6 din OANAF nr. 2856/2017

Potrivit art. 6, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7 din OANAF nr. 2856/2017

În art. 7 se dispune că pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a respectivului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

De asemenea, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a respectivului ordin, respectiv procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

Prin procedură de evaluare nefinalizată se înțelege situația în care, până la data intrării în vigoare a respectivului ordin, referatul cu propunerea de aprobare/respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unității fiscale.

Astfel, persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a respectivului ordin, sunt supuse prevederilor anexelor nr. 2 și 3. În cazul acestor persoane impozabile criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 8 din OANAF nr. 2856/2017

Art. 8 prevede că referirile la Codul fiscal din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 din OANAF nr. 2856/2017

Conform art. 9, anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 10 din OANAF nr. 2856/2017

Art. 10 stabilește că respectivul ordin se publică în M. Of. al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2017.

Art. 11 din OANAF nr. 2856/2017

În art. 11 se dispune că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017.

Art. 12 din OANAF nr. 2856/2017

Potrivit art. 12, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea unor proceduri potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c), alin. (11) lit. h) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal (OANAF nr. 2856/2017) was last modified: octombrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter