Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, modificarea şi completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 1/2017)

11 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1299

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 1/2017

(M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017)

Cap. I. („Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor”)
Cap. II. („Modificarea și completarea unor acte normative”)

În M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În continuare, vom prezenta structura respectivei ordonanțe de urgență.

Cap. I. („Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor”)
Cap. II. („Modificarea și completarea unor acte normative”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Cap. I. („Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor”)

Potrivit capitolului I, se înființează Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social prin preluarea structurilor și activităților Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic și prin preluarea structurilor și activităților aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic se desființează.

De asemnea, se înființează Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Ministerul Culturii își schimbă denumirea în Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională își schimbă denumirea în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Se înființează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor și a activității Autorității Naționale pentru Turism și prin preluarea activităților și a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

La data intrării în vigoare a respecrtivei ordonanțe de urgență, autoturismele aferente reprezentanțelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Națională pentru Turism în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidențiate în patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Conform prevederilor acestui capitol se înființează și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin preluarea activităților și a structurilor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

De asemenea, se înființează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Se mai înființează și Ministerul Cercetării și Inovării, prin preluarea activității și structurilor specializate în domeniul cercetării și inovării de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și prin preluarea activității și structurilor de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.

Potrivit prevederilor capitolului I, intră în ființă Ministerul Educației Naționale prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcționează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuții în organizarea și coordonarea la nivel național a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărârii de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul delegat pentru afaceri europene își îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile pe care a fost învestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe.

Conform celor prevăzute, se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității și personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desființează.

În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene funcționează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărârii de organizare și funcționare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Se înființează Ministerul Apelor și Pădurilor prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul apelor și pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit acelorași dispoziții, se înființează Ministerul pentru Relația cu Parlamentul prin preluarea activității și structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desființează.

De asemenea, se înființează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activităților și structurilor din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Capitolul I dispune și faptul că la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desființează.

Atribuțiile, activitățile și personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.

Coordonarea activității instituțiilor publice și a organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.

Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului și din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

Ministerele nou-înființate sau care preiau, instituții, activități și structuri, după caz, de la alte ministere sau autorități, conform prevederilor respectivei ordonanțe de urgență, preiau personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile ministerelor sau autorităților care derulau aceste activități.

În plus, Ministerele mai sus arătate preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuția bugetară, precum și patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.

Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în litigiile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale din România, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală juridică până la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din O.U.G. nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare.

De prevederile art. II alin. (6) din O.U.G. nr. 6/2013 beneficiază și personalul de specialitate juridică din cadrul Direcției generale juridice a Ministerului Finanțelor Publice, pentru activitatea desfășurată în scopul ducerii la îndeplinire a atribuțiilor și obiectivelor Ministerului Finanțelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau internațional.

Cap. II. („Modificarea și completarea unor acte normative”)

Capitolul al II-lea prevede faptul că în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumiri și sintagmele se înlocuiesc corespunzător celor prevăzute în capitolul I, după cum urmează:

a) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” cu „Ministerul Muncii și Justiției Sociale”;

b) Ministerul Culturii” cu „Ministerul Culturii și Identității Naționale”;

c) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” și „Autoritatea Națională pentru Turism” cu „Ministerul Turismului” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;

d) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” cu „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri;

e) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” cu „Ministerul Economiei” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;

f) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice” cu „Ministerul Educației Naționale” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educației naționale;

g) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice” cu „Ministerul Cercetării și Inovării” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării științifice;

h) Ministerul Fondurilor Europene” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”;

i) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor” cu „Ministerul Mediului” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;

j) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor” cu „Ministerul Apelor și Pădurilor” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul apelor și pădurilor;

k) Cancelaria Prim-Ministrului” cu „Secretariatul General al Guvernului”, iar titulatura „șeful Cancelariei Prim-Ministrului” cu titulatura „secretarul general al Guvernului”;

l) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”;

m) Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională” cu „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale”;

n) Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic” cu „Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social”;

o) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul” cu „Ministerul pentru Relația cu Parlamentul”.

Stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 1/2017) was last modified: ianuarie 11th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter