Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (O.U.G. 10/2017)

31 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1708

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 10/2017
(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017)
În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare Programul „Start-up Nation – Romania”.

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 1 stabilește faptul că în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare Programul „Start-up Nation – Romania”.

Art. 2 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 2 prevede faptul că întreprinderile beneficiare ale Programului „Start-up Nation – Romania” sunt întreprinderile înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, pe baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene.

Art. 3 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 3 stabilește faptul că prin Programul „Start-up Nation – Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

Sumele necesare implementării Programului „Start-up Nation – Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe.

Art. 4 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 4 prevede faptul că în afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului „Start-up Nation – Romania” are și obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum 2 salariați, precum și obligația menținerii celor două locuri de muncă pentru cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.

Art. 5 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 5 stabilește faptul că măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu.

Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

Prin derogare de la prevederile art. 7 și 10 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, procedurile necesare inițierii unei noi scheme de ajutor de minimis vor fi efectuate până la elaborarea și aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8.

Art. 6 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 6 prevede faptul că activitățile și cheltuielile neeligibile în cadrul schemei de ajutor sunt cele prevăzute în legislația națională și cea europeană în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 7 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 7 stabilește faptul că recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare.

Art. 8 din O.U.G. nr. 10/2017

Art. 8 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (O.U.G. 10/2017) was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter