Structura anului școlar 2015-2016 (Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015)

3 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1350

Despre

  • M. Of. nr. 573 din 40 iulie 2015
  • Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015
  • Structura anului școlar 2015-2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul nr. 4496/2015
(M. Of. nr. 573 din 40 iulie 2015)
Art. 1-9

În M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015 s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Ordinului nr. 4496/2015:
 
Art. 1 Ordinul nr. 4496/2015

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
Potrivit alineatului următor, prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;
d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;
e) pentru învățământul special – clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
 

Art. 2 Ordinul nr. 4496/2015

Conform art. 2, anul școlar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015-vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016-vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2016-vineri, 22 aprilie 2016
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016-marți, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016-vineri, 17 iunie 2016
Vacanța de vară – sâmbătă, 18 iunie 2016-duminică, 4 septembrie 2016
 

Art. 3 Ordinul nr. 4496/2015
Art. 3 stabilește faptul că în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
De asemenea, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.
 

Art. 4 Ordinul nr. 4496/2015

Art. 4 prevede următoarele: „(1) Săptămâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a beneficiarilor primari și secundari ai educației.
(3) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin”.
 

Art. 5 Ordinul nr. 4496/2015
Art. 5 stabilește faptul că tezele din semestrul I al anului școlar 2015- 2016 se susțin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.
De asemenea, tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016 se susțin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.
 

Art. 6 Ordinul nr. 4496/2015

Art. 6 are următorul conținut: „(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a calificării profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire”.
 

Art. 7 Ordinul nr. 4496/2015
Potrivit art. 7, calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației și cercetării științifice.
 

Art. 8 Ordinul nr. 4496/2015
Conform art. 8, direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management și rețea școlară, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 

Art. 9 Ordinul nr. 4496/2015
Art. 9 dispune faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Structura anului școlar 2015-2016 (Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015) was last modified: iulie 31st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter