Tabloul mediatorilor autorizaţi actualizat: publicare prin Hotărârea nr. 49/2014

16 ian. 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 966

Despre

  • M. Of. nr. 30 din 14.01.2015
  • Hotărarea Consiliului de mediere nr. 49/2014
  • Tabloul mediatorilor autorizaţi

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Considerații introductive

În M. Of. nr. 30 din 14.01.2015, s-a publicat Hotărarea Consiliului de mediere nr. 49/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial a Tabloului mediatorilor autorizați actualizat.

Hotărârea a fost adoptată în temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) și art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 (publicată în M. Of. nr. 441 din 22.05.2006) privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, adoptat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (publicată în M. Of. nr. 505 din 27.07.2007), cu modificările și completările ulterioare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 12 din Legea nr. 192/2006 are următorul conținut:

„(1) Mediatorii autorizați sunt înscriși în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menționează următoarele date:

a) numele și prenumele mediatorului;

b) sediul profesional;

c) pregătirea de bază a mediatorului, instituțiile la care s-a format și titlurile cu care le-a absolvit;

d) domeniul medierii în care acesta este specializat;

e) durata experienței practice în activitatea de mediere;

f) limba străină în care este capabil să desfășoare medierea;

g) calitatea de membru al unei asociații profesionale în domeniul medierii, precum și, după caz, al altor organizații;

h) existența unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligația să actualizeze periodic și cel puțin o dată pe an Tabloul mediatorilor și să îl pună la dispoziție celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de Internet a acestuia.

(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condițiile prezentei legi.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condițiile prezentei legi, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale”.

Conform art. 19 alin. (4), în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun.

La art. 20 lit. f) se prevede ca atribuție a Consiliului de mediere, aceea de a întocmi și actualiza tabloul mediatorilor autorizați.

Art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere prevede la lit. a) faptul că în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.

La lit. b), dispune faptul că, la solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă și cele de abținere se motivează și se consemnează separat în procesul-verbal de ședință.

Tabloului mediatorilor autorizați: conținut

În Hotărâre se prevede faptul că în anul 2014, Tabloul mediatorilor autorizați cuprinde două secțiuni.

Secțiunea 1 cuprinde mediatorii autorizați care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 23 și 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea activității de mediator, potrivit anexei nr. 1

Secțiunea 2, cuprinde subsecțiunile:

a) mediatorii suspendați, potrivit anexei nr. 2;

b) mediatorii fără formă de exercitare a profesiei, potrivit anexei nr. 3;

c) mediatorii autorizați care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 23 și 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea activității de mediator, potrivit anexei nr. 4.

Art. 23, la care se face referire, prevede faptul că, în desfășurarea activității sale, mediatorul autorizat este obligat să țină arhivă și registre proprii, precum și o evidență financiar-contabilă.

De asemenea, conform, art. 24, mediatorii se constituie în asociații profesionale locale și naționale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea statutului lor, și pot adera la asociații profesionale internaționale în condițiile legii.

Tabloul mediatorilor autorizați actualizat: publicare prin Hotărârea nr. 49/2014 was last modified: ianuarie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter