Cuvinte-cheie "Cadastru"

 • Intabularea gratuită a terenurilor agricole

 • Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – rectificare

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (Ordinul ANCPI nr. 890/2015)

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015)

 • Excepție de neconstituționalitate: Art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (M. Of. nr. 396/5.06.2015)

 • Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (H.G. nr. 294/2015)

 • Excepție de neconstituționalitate: Art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare

 • Ședința Camerei Deputaților: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și alte acte normative

 • Abonează-te la newsletter