Cuvinte-cheie "Codul de procedura penala"

 • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispoziţiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţii ale noilor coduri de procedură – Un prim bilanţ

 • Loialitatea administrării probelor – Cerință imperativă a principiului legalității acțiunii penale

 • SENIOR-EDITOR | | 17 mai 2016

  Cu privire la efectele deciziei Curții Constituționale nr. 51/16.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, care a declarat neconstituțională sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cauzele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată

 • Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziţia şi expertiza

 • Despre capcane şi elipse în noul Cod de procedură penală

 • Garanţii ale dreptului la apărare în timpul cercetării judecătoreşti şi dezbateri – obligaţiile judecătorului şi avocatului în asigurarea unui proces echitabil, din perspectiva codului de procedură penală şi avizului nr. 16 al CCJE

 • Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal)

 • Aspecte teoretice şi practice constatate în exercitarea dreptului la apărare în cursul procesului penal privind încălcarea deontologiei profesionale de către organele judiciare

 • Prezumţia de nevinovăţie. Aspecte ale dreptului la apărare, conform noilor dispoziţii ale Codului de procedură penală în camera preliminară

 • Abonează-te la newsletter