Cuvinte-cheie "Contraventii"

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (O.U.G. nr. 54/2016)

 • Modificarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (O.G. nr. 22/2016)

 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor – modificări (O.U.G. nr. 41/2016)

 • Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări – republicată

 • Obligaţii şi sancţiuni pentru operatorii care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, stabilite conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (H.G. nr. 845/2015)

 • Modelul de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor (OPANFP nr. 2201/2015)

 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (aprobarea modificărilor) și alte acte normative – promulgări

 • Dec. ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 6/2015: Înscrierea sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal (OG 75/2001, HG 31/2003, OG 2/2001)

 • Împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 (OMFP nr. 246/2015)

 • RIL: Art. 6 alin. (7^1) O.G. nr. 12/2008, art. 18 alin. (8) O.G. nr. 18/2009 și art. 17 O.G. nr. 2/2001

 • Abonează-te la newsletter