Cuvinte-cheie "Examen"

 • Aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră (OMT nr. 656/2016)

 • Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor (OMT nr. 655/2016)

 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 1048/2015)

 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale (OMJ nr. 3194/C/2015)

 • Organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015 – modificări (OMECS nr. 4265/2015)

 • UNBR: examenele de admitere în profesie, asistenţă judiciară, Statutul profesiei de avocat şi Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor (modificări), legea insolvenţei persoanelor fizice

 • CSM a aprobat modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

 • Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – modificări (OMS nr. 595/2015)

 • Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale și promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public – modificări (OPÎCCJ nr. 45/2015)

 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015)

 • Abonează-te la newsletter