Cuvinte-cheie "Exceptie de neconstitutionalitate"

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 240/31.03.2016): Dispoziţiile art. 318 („Renunţarea la urmărirea penală”) din Codul de procedură penală

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 148/26.02.2016): Încheierea definitivă prevăzută de art. 24 („Obligația executării”) alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Casa de asigurări de sănătate, persoană vătămată în procesul penal (I)

 • Decizii ale Curții Constituționale pronunțate în luna iunie

 • Neconstituționalitate: Art. 459 („Admiterea în principiu”) alin. (2) Cod procedură penală

 • Neconstituționalitate: Art. 335 alin. (4) Cod procedură penală. Încheierea judecătorului de cameră preliminară fără participarea procurorului şi a suspectului/inculpatului

 • Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

 • Neconstituționalitate: O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (M. Of. nr. 433/17.06.2015)

 • Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului (M. Of. nr. 431/17.06.2015)

 • Neconstituționalitate: Art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 cu privire la suspendarea personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor (M. Of. nr. 420/12.06.2015)

 • Abonează-te la newsletter