Cuvinte-cheie "Fonduri Europene"

 • O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – completări (Legea nr. 124/2016)

 • Regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (OMFE nr. 3128/2015)

 • Regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri (OMFE nr. 2802/2015)

 • Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (O.U.G. nr. 40/2015)

 • Gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (O.G. nr. 29/2015)

 • Aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 (H.G. nr. 652/2015)

 • Implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – modificări (H.G. nr. 627/2015)

 • Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (H.G. nr. 399/2015)

 • Organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene – modificări (H.G. nr. 43/2013 modificată prin H.G. nr. 273/2015)

 • Cadrul general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat (H.G. nr. 226/2015)

 • Abonează-te la newsletter