Cuvinte-cheie "Ministerul Afacerilor Interne"

 • OMAI nr. 136/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice – din cadrul MAI modificări (OMAI nr. 37/2016)

 • Procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială (OMAI nr. 35/2016)

 • Modificarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne (OMAI nr. 9/2016)

 • Asigurarea structurilor MAI care nu dispun de suport logistic propriu – completări (OMAI nr. 113/2015)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale MAI – modificări (OMAI nr. 99/2015)

 • Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din MAI (OMAI nr. 105/2015)

 • Măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de MAI (O.G. nr. 24/2015)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol (OMAI nr. 87/2015)

 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015)

 • Abonează-te la newsletter