Cuvinte-cheie "Rectificare"

 • Rectificare (M. Of. nr. 748 din 26 septembrie 2016): În cuprinsul O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de RCA pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 • Rectificare (M. Of. nr. 731 din 21 septembrie 2016): Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • O.G. nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

 • O.G. nr. 15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

 • Proceduri de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Modelul și conținutul unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (OMFP/OMJ nr. 1022/2562/2016)

 • Rectificare H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 • Rectificare (M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016): Codul de procedură civilă – Art. 354 alin. (3)

 • Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală – modificări (OMDRAP nr. 947/2015): rectificare

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – rectificare

 • O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – rectificare (Referitor la O.G. nr. 15/2002)

 • Abonează-te la newsletter