Cuvinte-cheie "Sedinta de Guvern"

 • Stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil și alte acte normative (Ședința de Guvern)

 • Modificarea şi completarea Codului penal, precum şi a Codului de procedură penală și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

 • Modificarea şi completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

 • Învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și socială, obiectivul Strategiei educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020 (comunicat al Guvernului)

 • Modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și alte acte normative adoptate de Guvern

 • Organizarea şi funcţionarea INS, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată și alte acte normative adoptate de Guvern

 • Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

 • Legea privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

 • Aprobarea Acordului de Înțelegere între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Asistenţa pentru Implementarea Proiectelor Finanţate prin Intermediul Instrumentelor Structurale ale Uniunii Europene și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Abonează-te la newsletter