Cuvinte-cheie "Sedinta de Guvern"

 • Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

 • Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Guvernul a adoptat măsuri pentru aplicarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobarea Normelor pentru aplicarea art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și alte proiecte de acte normative

 • Modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Astăzi, în ședința de Guvern: Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și alte proiecte de acte normative

 • Modificarea Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, aprobarea normelor de punere în aplicare a O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și alte proiecte de acte normative

 • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Guvernul a adoptat Normele privind aplicarea legii votului prin corespondență

 • Abonează-te la newsletter