[Lista experților selectați] UNBR lansează selecția experților în cadrul proiectului ACTIONES

4 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 626

Despre

 • Grupurile de lucru
 • Criteriile de selecție

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 3 februarie 2016: Lista experților selectați

În vederea bunei funcționări a celor 5 grupuri de lucru, UNBR a procedat la selectarea experților care vor contribui în cadrul fiecărui grup de lucru tematic. Din cadrul acestora, UNBR a selectat un expert coordonator.

Așadar, în urma anunțului publicat pe site-ul UNBR în data de 23 decembrie 2015, s-au primit un următoarele candidaturi:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– 7 candidaturi pentru grupul de lucru „Dreptul consumatorului”;
– 9 candidaturi pentru grupul de lucru „Migrație, inclusiv dreptul la azil”;
– 10 candidaturi pentru grupul de lucru „Antidiscriminare”;
– 5 candidaturi pentru grupul de lucru „Cooperare judiciară în materie penală”;
– 4 candidaturi pentru grupul de lucru „Protecție jurisdicțională efectivă”;

Pentru selecția experților care vor face parte din cele 5 grupuri de lucru tematice, comisia a avut în vedere următoarele criterii:

1. calitatea de avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;

2. experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: dreptul consumatorului, migrație și azil, antidiscriminare, cooperare în materie penală, protecția jurisdicțională efectivă;

3. cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

Pentru selecția expertului coordonator, Comisia Permanentă a UNBR a analizat următoarele criterii:

 • capacitatea de organizare a materialelor rezultate din activitatea desfășurată în fiecare grup de lucru;
 • capacitatea de analiză, sinteză și evaluare;
 • capacitatea de coordonare;
 • disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul celor 5 grupuri de lucru.

În urma analizei corelate a documentelor depuse de candidați și a criteriilor enunțate mai sus, Comisia Permanentă a UNBR a decis selectarea următorilor experți:

 

Pentru Grupul de lucru – Dreptul consumatorului:

RUGE Constantin – Baroul Cluj
VIORESCU Răzvan Vasile – Baroul Suceava
POPA Isabela Delia – Baroul București
TOADERE Ioana – Baroul Cluj

Pentru Grupul de lucru – Migrație, inclusiv dreptul la azil:

MATEI Petre – Baroul București
TROANTA REBELES TURCULEANU Andreea Livia – Baroul Dolj
ISTRĂTESCU Anelis Vanina – Baroul București
ANDRASONI Diana-Alexandra – Baroul Cluj

Pentru Grupul de lucru – Antidiscriminare:

POPA Isabela Delia – Baroul București
LABO Livia Florina – Baroul Cluj
TROANTA REBELES TURCULEANU Teodor Dragoș – Baroul Dolj

Pentru Grupul de lucru – Cooperare judiciară în materie penală:

BUDUSAN Diana – Baroul Cluj
TROANTA REBELES TURCULEANU Andreea Livia – Baroul Dolj
TOADERE Ioana – Baroul Cluj
FELEZEU Ion Tudor – Baroul Cluj

Pentru Grupul de lucru – Protecția jurisdicțională efectivă:

ISTRĂTESCU Anelis Vanina – Baroul București
ȘERBAN-BARBU Sorina Margareta – Baroul Argeș
FELEZEU Ion Tudor – Baroul Cluj

Pentru poziția de expert coordonator:

ISTRATESCU Anelis – Baroul București

Proiectul ACTIONES prevede constituirea a 5 grupuri de lucru, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

1. dreptul consumatorului (consumer law), unde atenție va fi acordată dreptului fundamental în ceea ce privește  protecția consumatorului (articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a UE), antidiscriminarea și egalitatea în fața legii (articolele 21 și 20 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și dreptului concurent, ca de exemplu libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a UE);

2. migrație, inclusiv dreptul la azil (migration law, including the right to asylum), în cadrul căreia vor fi abordate cu prioritate scopul și aplicarea interzicerii torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la viața privată și de familie (articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la azil (articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a UE), principiul nediscriminării (articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE), drepturile copilului (articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și de relațiile dintre aceste articole;

3. antidiscriminare (anti-discrimination law) – unde va fi abordat în detaliu impactul Articolului 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE privind antidiscriminarea în legislația UE și legislația secundară națională în domeniu, precum și în alte domenii;

4. cooperare judiciară în materie penală (judicial cooperation in criminal matters) – focusată pe evaluarea instrumentelor juridice naționale din perspectiva asigurării respectării drepturilor fundamentale garantate de Carta UE. Se va încerca clarificarea aspectelor generale privind domeniul de aplicare a Cartei UE și, de asemenea, aspecte legate de aplicarea Cartei UE în domeniul cooperării penale care decurg din jurisprudența CJUE;

5. protecția jurisdicțională efectivă (effective judicial protection) – unde vor fi studiate următoarele cazuri: C-279/09 DEB [2010], cu privire la ajutorul legal pentru persoanele juridice; C-300/11 ZZ [2013], cu privire la restricțiile permise în aplicarea dreptului la protecție jurisdicțională efectivă; C-199/11 Otis [2012], cu privire la protecția judiciară efectivă în materia dreptului concurenței; C-169/13 Morcillo [2013] și C-34/13 Kusianova [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în domeniul protecției consumatorului; C-146/14 PPU Mahdi [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în contextul Directivei de returnare; C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v Jahani BV [2013]; C-618/10 Banco Español de Crédito [2013]; C-472/11 Banif Plus Bank [2013]; C-397/11 Erika Jőrös v Aegon Magyarország Hitel Zrt [2013]; C-32/12 Soledad Duarte Hueros v. Autociba SA, cu privire la remediile legale în domeniul contractelor de credit/protecției consumatorului.

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).


UNBR în calitate de Partener în Proiectul ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI) lansează selecția experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator în cadrul proiectului ACTIONES.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Grupurile de lucru

Proiectul ACTIONES prevede constituirea a 5 grupuri de lucru, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

 1. 1. dreptul consumatorului (consumer law);
 2. 2. migrație, inclusiv dreptul la azil (migration law, including the right to asylum);
 3. 3. antidiscriminare (anti-discrimination law);
 4. 4. cooperare judiciară în materie penală (judicial cooperation in criminal matters);
 5. 5. protecția jurisdicțională efectivă (effective judicial protection).

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă numită din partea EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualul Final ACTIONES precum și în Baza de date creată în cadrul acestui proiect.

Criteriile de selecție

Pentru selecția experților care vor face parte din grupurile de lucru, se vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. 1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
 2. 2. să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: dreptul consumatorului, migrație și azil, antidiscriminare, cooperare în materie penală, protecția jurisdicțională efectivă;
 3. 3. să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare și elaborarea de materiale relevante într-una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice constituie un avantaj.

Înscrierea

Avocații interesați sunt rugați să depună la dosarul de înscriere următoarele documente:

 • scrisoare de intenție în care se va menționa poziția/pozițiile care face/fac obiectul aplicației (expert în cadrul unui grup de lucru/mai multor grupuri de lucru);
 • Curriculum Vitae în format Europass actualizat, cuprinzând date de contact (telefon, fax, email)
 • documente care să ateste nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze. În cazul în care astfel de documente nu sunt disponibile, candidatul va specifica în CV nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
 • alte documente justificative, după caz: copii diplome de studii, certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 10 ianuarie 2016. Dosarul de înscriere va fi întocmit într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresa de mail [email protected]

Coordonatorul Proiectului din partea Partenerului UNBR în Proiect și din partea Partenerului asociat în Proiect este domnul prof. univ. dr. avocat Ion Turculeanu, email: [email protected]

Persoana de contact în cadrul serviciului secretariat: doamna Maria Jianu, email: [email protected], tel.: 021/3134875, 021/3160739,  fax: 021/3134880.

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).

[Lista experților selectați] UNBR lansează selecția experților în cadrul proiectului ACTIONES was last modified: februarie 3rd, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter