[UPDATE: Rezultate finale] UNEJ. Examen de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari (termen-limită: 7 noiembrie 2017)

27 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 704

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 27 decembrie 2017: Rezultatele finale obținute de către candidați la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, validate în ședința Consiliului UNEJ din data de 21 decembrie 2017

Potrivit unui anunțUniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele finale în ceea ce privește examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor finale obținute de către candidați la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 20 decembrie 2017: Rezultatele obținute de către candidați după soluționarea contestațiilor la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari

Potrivit unui anunț din data de 19 decembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele contestațiilor examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Totodată, listele privind rezultatele finale vor fi afișate după validarea acestora de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 35 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor obținute de către candidați după soluționarea contestațiilor la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 8 decembrie 2017: Rezultatele examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari

Potrivit unui anunț din data de 8 decembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Contestațiile se depun la Camera executorilor judecătorești unde s-a depus cererea de înscriere la examen, termenul limită fiind marți, 12 decembrie 2017.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul centralizator privind rezultatele la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

 

 

Sursa informației


Update 4 decembrie 2017: Barem de corectare – examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari

Potrivit unui anunț, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității baremul de corectare aferent examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare baremul de notare a candidaților, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

Sursa informației


Update 27 noiembrie 2017: Desfășurarea examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari

Potrivit unui anunț, UNEJ anunță faptul că examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari va avea loc în data de 28 noiembrie 2017 și se va desfășura în sala Roma, situată la etajul 1 din cadrul Auditorium Pallady din București, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaților în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport), lipsa acestuia atrăgând neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs, în următoarul interval orar:

– 08.00 – 08.30.

Este interzis accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

Sursa informației


Update 23 noiembrie 2017: Verificarea dosarelor candidaților înscriși la Examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari

Potrivit unui comunicat din data de 20 noiembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere la concursul sau examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Astfel, Hotărârea privind verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari va fi afișată la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil și accesibil publicului și va fi publicată pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos Hotărârea din data de 20 noiembrie 2017 privind verificarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, astfel cum a fost publicată de către UNEJ:

Sursa informației


UNEJ. Examen de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari (termen-limită: 7 noiembrie 2017)

Potrivit unui anunț, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 28 noiembrie 2017, ora 09.00, examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari.

Locul desfășurării examenului: București, Auditorium Pallady, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaților în sala de examen se va face, numai pe baza actului de identitate, cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, respectiv ora 08.30.

Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, „cererile candidaților, împreună cu dovezile de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 15 din lege și cu referatul executorului judecătoresc îndrumător se vor depune cu 20 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul”, respectiv până la data de 7 noiembrie 2017.

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la examenul de definitivat va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, în original;
2. Act de identitate (B.I. sau C.I.) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
3. Certificat de naștere și certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
4. Diplomă de licență – copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre persoana desemnată de CEJ. Pentru certificare se va prezenta originalul documentului;
5. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exercițiu, în original;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc, în original;
8. Referat din partea executorului judecătoresc îndrumător, în original;
9. Adeverință eliberată de Colegiul Director al Camerei Executorilor Judecătorești în cadrul căreia candidatul și-a efectuat stagiul, din care să reiasă aprobarea reducerii de stagiu, dacă este cazul, în original;
10. Dovada plății taxei de înscriere, în original.

Taxa de înscriere la examenul de definitivat pentru anul 2017 este de 1500 de lei și se va achita după cum urmează: 

– 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 de lei în contul Camerei unde urmează să se depună cererea de înscriere; 
– 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1200 de lei
 se va achita în oricare dintre conturile UNEJ: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 – B.R.D. Șincai, RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 – Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea „taxă definitivat 2017”.

În cererea de înscriere la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari, candidații vor menționa, în ordinea preferinței, circumscripțiile pentru care optează, având în vedere posturile vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1476/25.10.2017 – numărul total de posturi fiind 35.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta și:

– Model cerere pentru înscrierea la examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari;
– Tematica aferentă examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari;
– M. Of. Nr. 1476 – 25.10.2017.pdf.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale] UNEJ. Examen de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari (termen-limită: 7 noiembrie 2017) was last modified: decembrie 26th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter