[UPDATE: Rezultate finale] UNEJ. Examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

28 Dec 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.133

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 28 decembrie 2017: Rezultatele finale obținute de către candidați la examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, validate în ședința Consiliului UNEJ din data de 21 decembrie 2017

Potrivit unui anunțUniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele finale în ceea ce privește concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor finale obținute de către candidați la examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 21 decembrie 2017: Rezultatele obținute de către candidați după soluționarea contestațiilor concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Potrivit unui anunț din data de 19 decembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele contestațiilor în ceea ce privește concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Totodată, listele privind rezultatele finale vor fi afișate după validarea acestora de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 35 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor obținute de către candidați după soluționarea contestațiilor la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 8 decembrie 2017: Rezultatele concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Potrivit unui anunț din data de 8 decembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Contestațiile se depun la Camera executorilor judecătorești unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen, termenul limită fiind marți, 12 decembrie 2017.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul centralizator privind rezultatele la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 4 decembrie 2017: Barem de corectare – examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Potrivit unui anunțUniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității baremul de corectare aferent examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare baremul de notare a candidaților, astfel cum a fost publicat de către UNEJ:

Sursa informației


Update 27 noiembrie 2017: Desfășurarea examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Potrivit unui anunț, UNEJ anunță faptul că examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică va avea loc în data de 29 noiembrie 2017 și se va desfășura în sala Roma, situată la etajul 1 din cadrul Auditorium Pallady din București, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaților în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport), lipsa acestuia atrăgând neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs, în următoarul interval orar:

08.00 – 08.30.

Este interzis accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

Sursa informației


Update 24 noiembrie 2017: Verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică. Soluționarea contestațiilor formulate de către candidații ale căror cereri de înscriere au fost respinse

Potrivit unui comunicat din data de 20 noiembrie 2017, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dat publicității rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere a candidaților la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică și soluționarea contestațiilor formulate de către candidații ale căror cereri de înscriere au fost respinse.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos Hotărârea din data de 20 noiembrie 2017 privind verificarea dosarelor candidaților înscriși lasau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, astfel cum a fost publicată de către UNEJ:

De asemenea, documentele aferente soluționării contestațiilor formulate de către candidații ale căror cereri de înscriere la concursul sau examenul admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică au fost respinse pot fi consultate mai jos:

– Soluționare contestație formulată de Arsene Mariana;

– Soluționare contestație formulată de Poenar Alexandra-Elena.

Sursa informației


UNEJ. Examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică

Potrivit unui anunț, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 29 noiembrie 2017, ora 09.00, concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Locul desfășurării concursului/examenului: București, Auditorium Pallady, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaților în sala de concurs/examen se va face, numai pe baza actului de identitate, cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, respectiv ora 08.30.

Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 46 coroborate cu dispozițiile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, „cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție se afla localitatea unde domiciliază candidatul”, respectiv până la data de 8 noiembrie 2017.

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, în original;
2. Act de identitate (B.I. sau C.I.) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
3. Certificat de naștere și certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
4. Diplomă de licență copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre persoana desemnată de CEJ. Pentru certificare se va prezenta originalul documentului;
5. Carnet de muncă, copie certificată pentru conformitate de candidat și/sau Adeverință de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic, în original;
6. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exercițiu, în original;
7. Cazier judiciar;
8. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc, în original;
9. Dovada plății taxei de înscriere, în original.

Taxa de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică pentru anul 2017 este de 3.000 de lei și se va achita după cum urmează: 

– 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 600 de lei în contul Camerei unde urmează să se depună cererea de înscriere; 
– 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 2.400 de lei 
se va achita în oricare dintre conturile U.N.E.J: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 – B.R.D. Șincai, RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 – Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea „taxă admitere 3 ani 2017”.

În cererea de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, candidații vor menționa, în ordinea preferinței, circumscripțiile pentru care optează, având în vedere posturile vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1476/25.10.2017 – numărul total de posturi fiind 6.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta și:

– Model cerere pentru înscrierea la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;
– Tematica aferentă concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;
– M. Of. Nr. 1476 – 25.10.2017.pdf.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale] UNEJ. Examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică was last modified: decembrie 26th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter