Uniformizarea ambalajelor produselor din tutun și interzicerea țigaretelor mentolate sunt legale, a hotărât CJUE

6 Mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 506

Despre

  • Interzicerea, începând de la 20 mai 2020, a introducerii pe piață a produselor din tutun care conțin o aromă caracteristică
  • Uniformizarea etichetării și a ambalării produselor din tutun
  • Un regim juridic distinct pentru țigaretele electronice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Atât uniformizarea extinsă a ambalajelor, cât și viitoarea interzicere a țigaretelor mentolate în cadrul Uniunii și reglementarea specifică a țigaretelor electronice sunt licite, a hotărât CJUE.

Noua directivă din 2014 privind produsele din tutun[1] urmărește, pe de o parte, facilitarea bunei funcționări a pieței interne a produselor din tutun și a produselor conexe, vizând un nivel înalt de protecție a sănătății umane, și, pe de altă parte, îndeplinirea obligațiilor Uniunii în temeiul Convenției-cadru pentru controlul tutunului a OMS[2].

Această directivă prevede, printre altele, interzicerea, începând de la 20 mai 2020[3] , a introducerii pe piață a produselor din tutun care conțin o aromă caracteristică, precum și uniformizarea etichetării și a ambalării produselor din tutun. Pe de altă parte, ea instituie un regim specific pentru țigaretele electronice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Polonia, susținută de România, contestă în fața Curții de Justiție interzicerea țigaretelor mentolate (cauza C-358/14). În alte două cauze (C-477/14 și C-547/14), High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Băncii Reginei (Secția administrativă)] solicită Curții să se stabilească dacă o serie de dispoziții din directiva privind produsele din tutun sunt valide.

Prin hotărârile pronunțate în data de 4 mai 2016, Curtea respinge acțiunea Poloniei și confirmă validitatea prevederilor din directivă pe care le-a examinat.

În ceea ce privește, mai întâi, interzicerea țigaretele mentolate, Curtea constată că produsele din tutun care conțin o aromă caracteristică (indiferent dacă este vorba despre mentol sau despre o altă aromă) prezintă, pe de o parte, caracteristici obiective analoage și, pe de altă parte, efecte similare cu privire la începerea consumului de tutun și la continuarea fumatului. Ea amintește că mentolul, prin aroma sa plăcută, urmărește să facă produsele din tutun mai atractive pentru consumatori și că reducerea atractivității acestor produse poate contribui la diminuarea prevalenței fumatului și a dependenței atât în rândul noilor consumatori, cât și în rândul consumatorilor existenți.

În continuare, Curtea constată că, la data adoptării directivei, existau diferențe semnificative între reglementările statelor membre, întrucât unele dintre acestea au întocmit diferite liste de arome autorizate sau interzise, în timp ce altele nu au adoptat o reglementare specifică cu privire la acest aspect. În plus, Curtea consideră că, prin interzicerea introducerii pe piață a produselor din tutun care conțin o aromă caracteristică, directiva previne o astfel de evoluție eterogenă a reglementărilor statelor membre. În consecință, Curtea apreciază că o asemenea interdicție facilitează buna funcționare a pieței interne a produselor din tutun și a produselor conexe și, în același timp, este adecvată pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății umane, în special pentru tineri.

Pe de altă parte, Curtea statuează că legiuitorul Uniunii putea în mod legitim, în exercitarea largii sale puteri sale de apreciere, să impună o asemenea interdicție, din moment ce măsurile mai puțin constrângătoare preconizate de Polonia nu par la fel de apte să realizeze obiectivul urmărit. Astfel, potrivit Curții, nici majorarea, doar pentru produsele din tutun care conțin o aromă caracteristică, a limitei de vârstă de la care este permis consumul lor, nici interzicerea vânzării transfrontaliere a produselor din tutun, nici, în sfârșit, inserarea pe etichetă a unui avertisment de sănătate care arată că produsele din tutun care conțin o aromă caracteristică sunt la fel de nocive pentru sănătate ca și celelalte produse din tutun nu pot reduce atractivitatea acestor produse și, prin urmare, nu pot preveni începerea consumului de tutun de către persoanele a căror vârstă este mai mare decât pragul stabilit. În sfârșit, Curtea statuează că o astfel de interdicție nu încalcă principiul subsidiarității.

Cu privire la uniformizarea etichetării și a ambalării produselor din tutun, Curtea precizează de la bun început că statele membre nu pot să mențină sau să introducă norme suplimentare decât în ceea ce privește aspectele legate de ambalarea produselor din tutun care nu sunt armonizate prin această directivă.

În ceea ce privește interdicția de a insera pe etichetele pachetelor unitare, pe ambalajul exterior, precum și pe produsul din tutun însuși a oricărui element sau caracteristică ce poate contribui la promovarea acestor produse sau la încurajarea consumului lor, chiar dacă aceste elemente sau caracteristici au un conținut exact, Curtea consideră că această interdicție, pe de o parte, este de natură să protejeze consumatorii de riscurile legate de fumat și, pe de altă parte, nu depășește limitele a ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului urmărit. În plus, ea apreciază ca fiind proporționale normele referitoare, în esență, la integritatea avertismentelor de sănătate după deschiderea pachetului, la amplasarea și la dimensiunile minime ale avertismentelor de sănătate, precum și la forma pachetelor unitare de țigarete și la numărul minim de țigarete din fiecare pachet unitar.

Pe de altă parte, Curtea constată că legiuitorul Uniunii nu a depășit limitele a ceea ce este adecvat și necesar atunci când a prevăzut că fiecare pachet unitar sau ambalaj exterior trebuie să poarte avertismente de sănătate constituite dintr-un mesaj și o fotografie color și care să acopere 65 % din aria externă atât a suprafeței anterioare, cât și a celei posterioare a fiecărui pachet unitar.

În ceea ce privește regimul specific aplicabil țigaretelor electronice, care prevede, printre altele, o obligație a producătorilor și a importatorilor de a notifica autorităților naționale orice produs pe care intenționează să îl introducă pe piață (însoțită de o obligație de „standstill” de șase luni), avertismente specifice, un conținut maxim de nicotină de 20 mg/ml, o obligație de a adăuga un pliant, o interzicere specială a publicității și a sponsorizării, precum și obligații de raportare anuală, Curtea arată că aceste țigarete prezintă caracteristici obiective diferite de cele ale produselor din tutun. Prin urmare, supunând aceste țigarete unui regim juridic distinct și, pe de altă parte, mai puțin strict decât cel aplicabil produselor din tutun, legiuitorul Uniunii nu a încălcat principiul egalității de tratament.

În plus, Curtea observă că, ținând seama de dezvoltarea pieței țigaretelor electronice și a flacoanelor de reumplere, dispozițiile naționale ce reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste produse pot constitui, prin natura lor, obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor, în lipsa unei armonizări la nivelul Uniunii. De asemenea, Curtea constată că, prin faptul că autorizează statele membre să interzică vânzarea transfrontalieră la distanță de țigarete electronice, precum și de flacoane de reumplere și prin faptul că impune anumite norme comune statelor membre care nu o interzic, directiva permite statelor membre să împiedice eludarea normelor de conformitate.

Curtea subliniază că riscurile dovedite și potențiale legate de utilizarea țigaretelor electronice au determinat ca legiuitorul Uniunii să acționeze în conformitate cu cerințele care decurg din principiul precauției. În această privință, supunerea țigaretelor electronice unui regim de notificare nu pare să fie vădit inadecvată sau să depășească în mod vădit ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit de legiuitorul Uniunii. Pe de altă parte, Curtea respinge argumentul potrivit căruia obligația impusă producătorilor și importatorilor de țigarete electronice și de flacoane de reumplere de a transmite anual autorităților competente ale statelor membre anumite date care le permit acestor autorități să monitorizeze evoluția pieței ar încălca principiile proporționalității și securității juridice. De asemenea, stabilind la 20 mg/ml conținutul maxim de nicotină din lichidul țigaretelor electronice, legiuitorul nici nu a acționat în mod arbitrar, nici nu a depășit în mod vădit limitele a ceea ce era adecvat și necesar pentru atingerea obiectivului directivei.

Curtea declară în continuare că nu este disproporționat să se impună ca pachetele unitare de țigarete electronice și de flacoane de reumplere să conțină un pliant separat și că nu este disproporționat nici să se interzică, în esență, comunicările comerciale și sponsorizarea în favoarea țigaretelor electronice și a flacoanelor de reumplere. În plus, interdicția impusă operatorilor economici de a-și promova produsele nu afectează substanța libertății de a desfășura o activitate comercială și a dreptului de proprietate recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Curtea constată, în sfârșit, că regimul specific aplicabil țigaretelor electronice nu încalcă principiul subsidiarității.

Mențiuni:

– Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

– Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Sursa informației


[1] Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).

[2] Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, semnată la Geneva la 21 mai 2003.

[3] Această interdicție se va aplica produselor din tutun cu o aromă caracteristică al căror volum al vânzărilor la nivelul întregii Uniuni reprezintă 3 % sau mai mult într-o anumită categorie de produse.

Uniformizarea ambalajelor produselor din tutun și interzicerea țigaretelor mentolate sunt legale, a hotărât CJUE was last modified: mai 5th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter