Universul Juridic: Codul muncii și legea dialogului social. Dan Chirică: Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul. Lucia Uță: Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale

6 Oct 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 228

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Codul muncii și legea dialogului social

Universul Juridic: Codul muncii și legea dialogului social

Universul Juridic: Codul muncii și legea dialogului social

Lucrarea de față are câteva caracteristici care îi conferă un specific cert și, credem, un anumit plus valoric în raport cu lucrările – comentarii apărute până acum. Pe de o parte, comentariile nu se rezumă la Codul muncii, ci, acolo unde este cazul, se referă și la textele în aceleași materii cuprinse în Legea dialogului social. Mai mult, sintetic sunt analizate și o serie de reglementări legale conexe. Pe de altă parte, comentariile urmăresc să lămurească două aspecte: înțelesul logic al fiecărui text legal și modul concret în care trebuie să se aplice în practică. De aceea, deliberat, obișnuitele analize teoretice, chiar concise, nu sunt cuprinse în lucrare decât excepțional și nici disputele științifice în legătură cu un text legal sau altul. La fel, este exclusă formularea de propuneri de lege ferenda. În opinia noastră, toate acestea – abordările teoretice, inclusiv disputele științifice, ca și propunerile de reglementări legale viitoare – nu își au locul într-o astfel de lucrare (de comentarii), a cărei menire este de a clarifica modul concret în care trebuie să fie transpuse în viață diversele texte legale.

Prin modul în care este concepută și realizată, lucrarea se adresează, în primul rând, practicienilor (angajatori, salariați, sindicate – reprezentative sau nu, reprezentanți ai salariaților, avocați, consilieri juridici, experți în legislația muncii s.a.) fără a fi excluși studenții și masteranzii în drept

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Dan Chirică:  Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul

Dan Chirică: Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul

Dan Chirică: Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul

Materia studiată în acest tratat de drept civil, respectiv materia Contractelor speciale – Vânzarea și schimbul, este de o importanță majoră în practica juridică. Așadar, pentru o pregătire temeinică pe acest subiect atât a studenților, cât și a practicienilor pare a fi obligatorie studierea prezentei lucrări.

Autorul Dan Chirică, profesor universitar, doctor în drept, oferă cititorului în cadrul acestui tratat traseul parcurs de normele juridice specifice vânzării și schimbului, argumentând și explicând aplicabilitatea acestora atât în vechiul cod civil și noul cod civil, cât și aplicabilitatea normelor în contextele sistemelor juridice din care au fost preluate. Această modalitate de analiză a normei de drept, nu numai că ajută la înțelegerea raționamentului apariției acesteia, ci oferă și capacitatea de a ne forma propriile opinii și de a desprinde singuri concluzii cu privire la noua reglementare.

Mai mult, în prezentul tratat, pe baza analizei jurisprudenței (române și străine, în special cea franceze) și a doctrinei clasice și moderne, autorul oferă păreri proprii cu privire la problemele cele mai dificile puse în practică.

Acest Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul este o lucrare indispensabilă oricărui student la drept în promovarea examenelor și oricărui practician dornic să evolueze.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

 

Lucia Uță:  Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale

Lucia Uță: Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale

Lucia Uță: Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale

Culegerea Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale cuprinde o selecție de hotărâri judecătorești recente prin care s-a dat o dezlegare problemei de drept privind repararea prin mijloace patrimoniale a prejudiciilor nepatrimoniale, surprinzând modul în care instanțele judecătorești au analizat cazurile și condițiile în care o persoană poate pretinde acoperirea prejudiciului încercat.

Lucrarea Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale urmărește modul în care reperele stabilite în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție se reflectă în practica instanțelor nepenale, cristalizată în aplicarea Codurilor civile – atât cel anterior, cât și cel în vigoare –, precum și a legislației speciale civile.

Hotărârile judecătorești prezentate sunt structurate în cinci capitole, din care primele patru grupează decizii relevante pronunțate în cauze civile și cu profesioniști, în contencios administrativ, în litigii de muncă și de asigurări sociale, iar cel din urmă cuprinde soluții pronunțate de instanțe cu privire la unele probleme procedurale aflate în relație cu aspecte de drept substanțial vizând angajarea răspunderii civile reparatorii. Selecția oferă exemple ale formelor pe care le pot îmbrăca faptele cu caracter ilicit producătoare de prejudicii morale susceptibile de reparație prin acordarea de despăgubiri bănești, precum și ale modului în care instanțele au cuantificat daunele morale acordate, determinând întinderea despăgubirii rezonabile, apte să asigure integrala reparație a prejudiciului.

Un capitol distinct, cu o pondere importantă în economia lucrării Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale, privește stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului – varietate a răspunderii civile contractuale – și obligarea acestuia la plata unor daune morale salariatului prejudiciat prin faptă sa ilicita săvârșită la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă ori pe parcursul executării acestuia sau în cazul unor accidente de muncă.

Aspectele de procedură analizate în ultimul capitol al cărții Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale vizează principiile fundamentale ale procesului civil, competența instanțelor judecătorești, investirea instanței ori soluționarea căilor de atac, cu relevarea unor particularități specifice jurisdicției muncii sau jurisdicției asigurărilor sociale.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Codul muncii și legea dialogului social. Dan Chirică: Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul. Lucia Uță: Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale was last modified: octombrie 6th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter