Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2017. Cristina Moisă: Probele în procesul penal. Mihai Olariu, Cătalin Marin: Drept procesual penal. Partea generală

14 iun. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 281

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2017

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2017

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2017

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) este persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 14 din 27 aprilie 2004, potrivit Certificatului de înscriere nr. 20 din 18 mai 2004. Membrii asociației sunt cadre universitare, specialiști în domeniul dreptului, în mod deosebit al dreptului proprietății intelectuale, cercetători în cadrul Centrului de cercetări științifice care funcționează în cadrul Universității “Nicolae Titulescu” din București.

În cadrul Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale a luat ființă și funcționează Centrul de cercetări științifice “YOLANDA EMINESCU-OTILIA CALMUSCHI”, ca un omagiu adus regretatelor profesoare, care au fost unele dintre cele mai remarcabile personalități din țara noastră în domeniul cercetării științifice a dreptului proprietății intelectuale.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Totodată, în semn de recunoștință, profund respect și aducere aminte, membrii Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale și conducerea Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, au hotărât instituirea premiilor YOLANDA EMINESCU-OTILIA CALMUSCHI, ce se va acorda în fiecare an, începând cu anul 2008, unor remarcabili cercetători în domeniul dreptului proprietății intelectuale sau unor tineri cercetători care bat la porțile afirmării.

ASDPI face parte, alături de alte 31 de instituții, din Grupul de lucru instituționalizat pe probleme de proprietate intelectuală coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale are ca principală preocupare editarea trimestrială a Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, precum și crearea de legături științifice în domeniu, organizarea de cursuri, conferințe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri ori alte acțiuni sau activități în acest domeniu pentru prevenirea și combaterea contrafacerilor și pirateriei.

Dreptul proprietății intelectuale fiind disciplină de studiu în învățământul juridic superior din România, membrii asociației au considerat că materia și cei interesați de acest domeniu au nevoie de o publicație care să se constituie într-o tribună de dezbateri și dialog.

Sub egida ASDPI și a Universității “Nicolae Titulescu” se editează Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, cu apariție trimestrială (primul număr a apărut în luna decembrie 2004).

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale este singura publicație de acest gen în literatura juridică din țara noastră și contribuie la crearea cadrului necesar pentru exprimarea opiniilor specialiștilor privind dreptul proprietății intelectuale, la formularea de propuneri în vederea perfecționării legislației în domeniu, care să conducă la armonizarea să cu cea internațională și comunitară, în mod special.

Până în prezent, urmare aprecierii conținutului său științific, revista noastră a fost solicitată și este difuzată, pe bază de abonament sau oferită gratuit, unor instituții internaționale și comunitare în domeniul proprietății intelectuale, unor asociații private care desfășoară activități în domeniu, precum și unor persoane fizice, specialiști în materie, din Albania, Anglia, Belgia, Canada, Croația, Franța, Germania, Republica Moldova, Olanda, Serbia, Spania, Turcia și SUA.

De asemenea, urmare recunoasteii conținutului științific al revistei noastre, avem un schimb permanent de publicații sau alte materiale în domeniu cu European Communities Trade Mark Assosiation (ECTA) și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

În paginile revistei au publicat diverse articole sau studii în domeniul dreptului proprietății intelectuale, specialiști străini de renume, în materie, printre care amintim: prof.univ.dr. Karl-Nikolaus Peifer-Director al Institutului de drept în media și comunicații din cadrul Universității din Köln și judecător al curții Oberlandesgericht Hamm; conf.univ.dr. Victor Volcinschi din cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova; lector univ.dr. Dorian Chirosca- director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova; Dr. Ekkehard Stolz-avocat în cadrul Societății de avocați-Avocați Lichtenstein, Korner & Partners; Pedro Rodinger-Director al Departamentului pentru modele Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci și modele); Christy Rogers-avocat din cadrul Baroului din Londra; lector univ. drd. Igor Chirosca-din cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova; Olga Belei-director al departamentului drept de autor și drepturi conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

Din Consiliul Științific al revistei fac parte cadre didactice de prestigiu de la Universitatea București; Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca; Universitatea “Ovidius” Constanța; Universitatea de Vest din Timișoara; Universitatea “Valahia” Târgoviște; Universitatea “Dimitrie Cantemir” Cluj Napoca; Universitatea “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș; Universitatea Ecologică București; Universitatea “Nicolae Titulescu” București; judecători, procurori, avocați,consilieri juridici, ofițeri din Inspectoratul General al Poliției Române, specialiști din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

Deasemenea din Consiliul Științific al revistei noastre fac parte cadre didactice de prestigiu de la Universitatea “Karoli Gaspar” din Budapesta; Universitatea din Novi Sad; Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Drept din Moldova; Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Cristina Moisă: Probele în procesul penal 

Cristina Moisă: Probele în procesul penal

Cristina Moisă: Probele în procesul penal

Deși actualul Cod de procedură penală a intrat în vigoare de peste trei ani, există încă multe chestiuni de drept supuse unor interpretări diferite. Prezenta culegere de jurisprudență își propune să realizeze o analiză a celor mai relevante astfel de probleme din materia probelor, prin prismă soluțiilor adoptate de instanțe, subliniind, acolo unde este cazul, divergența de opinii și expunând opinia autorului.

Elaborarea lucrării a presupus o cercetare a practicii recente a tuturor instanțelor naționale, pentru a avea o privire de ansamblu a modalității aplicării legii la nivelul întregii țări, cu accent pe opiniile exprimate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, având în vedere rolul acesteia de unificare a practicii judiciare.

Cele 79 de hotărâri judecătorești selectate acoperă cele mai frecvente probleme din practică (spre exemplu, cele referitoare la legalitatea rapoartelor de constatare tehnico-științifică, regulile aplicabile în cazul audierii unei persoane anterior dispunerii începerii urmăririi penale cu privire la faptă), precum și probleme de actualitate în privința cărora practica judiciară nu este încă cristalizată (spre exemplu, cele derivând din dreptul martorului de a nu se autoincrimina său regimul supravegherii tehnice efectuate în baza unui mandat de siguranță națională). De asemenea, multe dintre soluțiile instanțelor și notele anexate acestora fac referire la sancțiunile procedurale aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legale vizând obținerea probelor, cu trimiteri inclusiv la principiile derivând din jurisprudență Curții Europene a Drepturilor Omului.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!Mihai Olariu, Cătalin Marin: Drept procesual penal. Partea generală

Mihai Olariu, Cătalin Marin: Drept procesual penal. Partea generală

Mihai Olariu, Cătalin Marin: Drept procesual penal. Partea generală

Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală la data de 1 februarie 2014 a marcat momentul unei reforme procedurale de amploare în sistemul de drept român în acord cu standardele europene în materia protecției drepturilor omului, dar și cu ultimele evoluții normative în materia procedurilor penale în statele membre ale Uniunii Europene.

Practica judiciară din ultimul an a făcut față cu succes provocărilor noilor instituții procedurale și restructurării logicii procesului penal. Nu același lucru am putea spune că s-a întâmplat și în materia doctrinei de drept procesual penal, unde, spre deosebire de doctrina dedicată dreptului penal substanțial, numărul de lucrări de referință a fost extrem de redus.

Prezenta apariție editorială vine astfel să completeze peisajul editorial în materia procedurii penale și se dovedește a fi nu doar un curs universitar, ci și un veritabil ghid pentru practicieni în interpretarea și aplicarea dispozițiilor noului Cod de procedură penală.

Elaborată de un cadru universitar cu o vastă experiență lucrarea păstrează și valențe practice (autorii fiind deopotrivă și avocați) absolut necesare în procesul de înțelegere a noii logici a procesului penal.

Din această perspectivă, lucrarea Drept procesual penal. Partea Generală constituie un manual util atât studenților pentru a dobândi cunoștințele necesare promovării examenelor de licență și de admitere, cât și practicienilor confruntați zi de zi cu probleme de drept în procesul penal.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2017. Cristina Moisă: Probele în procesul penal. Mihai Olariu, Cătalin Marin: Drept procesual penal. Partea generală was last modified: iunie 13th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter