Universul Juridic: Revista română de jurisprudență nr. 3/2017. C.H. Beck: Curierul Fiscal nr. 7/2017. Radu Bogdan Bobei: Transnational Commercial Contract Law. Concise Commentary On The UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016

30 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 283

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Revista română de jurisprudență nr. 3/2017

Universul Juridic: Revista română de jurisprudență nr. 3/2017

Universul Juridic: Revista română de jurisprudență nr. 3/2017

Numărul 3 debutează cu rubrica Jurisprudență, în care sunt reunite hotărâri judecătorești, unele dintre acestea însoțite de comentarii, ce privesc probleme actuale, controversate sau neobișnuite din practica instanțelor. Acestea sunt ordonate pe secțiuni, în funcție de materia tratată. Dintre acestea, amintim hotărârile însoțite de comentarii:

-Subrogația legală a codebitorului-plătitor în drepturile creditorului fiscal derivate dintr-un titlu executoriu reprezentat de o sentință penală. Regres (total) contra inculpatului-codebitor vinovat de săvârșirea faptei care a generat prejudiciul civil reparat. Încuviințarea executării silite a inculpatului-codebitor la cererea creditorului subrogat în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința penală, fără a mai fi necesară o nouă acțiune în regres la instanța civilă (avocat Ionuț Buscan)
-Intervenție voluntară. Apel. Începerea curgerii termenului de apel. Repunere în termen. Motiv (judecător Radu-Mihai Necula)
-Inadmisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. pr. civ. atunci când neconstituționalitatea dispoziției legale nu a fost invocată în cauză în care s-a pronunțat hotărârea atacată cu revizuire (judecător dr. Oana Cristina Niemesch)
-Confirmarea administratorului judiciar provizoriu ca administrator definitiv. Condiții de cvorum. Interpretarea art. 57 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014 (judecător Mihaela Sărăcuț)
-Deschiderea procedurii insolvenței. Incidența dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006. Condiții și efecte (judecător dr. Marian Budă și judecător dr. Nicoleta Țăndăreanu)
-Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate (asist. univ. drd. Silviu-Dorin Șchiopu)

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

-Neincluderea în cazul unui salariat în bază de calcul al indemnizației pentru concediu medical a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a diferențelor de drepturi salariale obținute în temeiul unor hotărâri judecătorești pentru o perioadă anterioară celei de 6 luni prevăzută de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 (judecător dr. Oana Cristina Niemesch)
-Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistentă provocării (judecător Delia Purice și judecător Anca Daniela Moldovan)

În rubrica Dezbateri RRDJ, autorii tratează probleme întâlnite frecvent în practica instanțelor judecătorești. Astfel, în acest număr veți putea citi următoarele articole:

1. Perspectivele salariatului în cazul insolvenței debitorului angajator (judecător Lotus Gherghină)
2. Elemente definitorii ale noțiunilor „profesie/profesionist”, „comerciant” și „intreprindere” în reglementarea noului Cod civil (avocat drd. Bogdan Tene)
3. Calitatea procesuală pasivă a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară în cadrul unei acțiuni în răspunderea civilă delictuală pentru ținerea defectuoasă a cărții funciare (judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu)
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuari de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină (dr. Ionița Cochințu)
5. Nulitate versus imprevizibilitate în cazul constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale (avocat dr. Răzvan Scafes)

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

C.H. Beck: Curierul Fiscal nr. 7/2017

 C.H. Beck: Curierul Fiscal nr. 7/2017

C.H. Beck: Curierul Fiscal nr. 7/2017

Numărul 7 al revistei Curierul fiscal punctează câteva aspecte importante în practica fiscală și contabilă, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, va prezentăm conținutul revistei.

• Infocurier
-Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 19 iunie 2017-21 iulie 2017
-Legislație europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 19 iunie 2017-21 iulie 2017

• Impozite directe
Articolul semnat de Daniel Jinga (Associate Manager, Global Mobility Services,KPMG România) și Ioana Gheorghe (Asisstant, Global Mobility Services, KMPG România) ne prezintă perspectiva recompensării angajaților chiar și pe perioada vacanțelor, aspecte ce implică și impozitări sau deduceri diferite.
Delia Stoian (avocat) ne surprinde ca de fiecare dată cu un articol amplu, explicativ și exemplificativ în ceea ce privește sediul permanent și ceea ce înseamnă acesta conform legislației fiscale din România.

• Impozite indirecte
Cum ne afectează definirea bunului imobil din perspectiva TVA? Iată o întrebare la care ne răspunde Mihaela Hampu-Curcă (Manager Tax Advisory, Mazars), ce ne atrage atenția la încadrarea corectă a serviciilor prestate în legătură cu bunurile imobile, precum și la practica autorităților fiscale în materie.

Delia Stoian (avocat) ne surprinde ca de fiecare dată cu un articol amplu, explicativ și exemplificativ în ceea ce privește sediul permanent și ceea ce înseamnă acesta conform legislației fiscale din România.

•      Impozite indirecte
Cum ne afectează definirea bunului imobil din perspectiva TVA? Iată o întrebare la care ne răspunde Mihaela Hampu-Curcă (Manager Tax Advisory, Mazars), ce ne atrage atenția la încadrarea corectă a serviciilor prestate în legătură cu bunurile imobile, precum și la practica autorităților fiscale în materie.

•      Procedură fiscal
Horațiu Sasu (Jurist, Consultant în afaceri) ne prezintă o altă parte a principiului legalității în materie fiscală, după cum ne-a obișnuit, prezentând aspectele practice pe care le-a întâlnit în lupta cu autoritățile.

•      Jurisprudență fiscal
-Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ÎCCJ) include luna această două decizii a ÎCCJ ce privesc următoarele aspecte:
1. Penalitatea prevăzută în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Obligațiile societății/societăților operatoare.
2. Impozitul pe profit aferent cheltuielilor cu dobânzi și diferențe de curs valutar. Impozit pe profit aferent cheltuielilor de transport.
-Jurisprudență CJUE

•      Index alfabetic și legislative

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

 

Radu Bogdan Bobei: Transnational Commercial Contract Law. Concise Commentary On The UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016

Radu Bogdan Bobei: Transnational Commercial Contract Law. Concise Commentary On The UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016

Radu Bogdan Bobei: Transnational Commercial Contract Law. Concise Commentary On The UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016

In May 2016, the Governing Council of UNIDROIT adopted the amendments and additions to the Principles of International Commercial Contracts (2010). The Secretariat of UNIDROIT was authorized to prepare and publish the 2016 edition of this instrument of soft uniform substantive law to be known as the ‘2016 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts’.

In light of the previous efforts developed by Romanian scholars, Professors Tudor R. Popescu and Sergiu Deleanu, I took the liberty to draft a Concise Commentary on the 2016 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Each black letter law and Official Comments were examined through the lens of arbitration and judicial litigation; therefore, the UNILEX data base was very useful in the process of such drafting.

It seems that the Era of Globalization comes to its end; notwithstanting, the Age of Uniform Law comes to its development. The 2016 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts ‘take into account the special needs of long-term contracts’ [see Official Introduction to the 2016 Edition, in UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, pp. vii, Rome, 2017, published by International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)].

This Concise Commentary takes into account the special needs of my ideology; that is, the so-called ideology of ‘Scholarly Pragmatism’; in order to spread such ideology, I take also the liberty to suggest the employment of this instrument of soft uniform substantive law in the proceedings, be it arbitral or state court proceedings.

Radu Bogdan Bobei
Rome, May 2017

In luna mai 2016, Consiliul Guvernatorilor UNIDROIT a adoptat modificarile și completarile Principiilor Contractelor Comerciale Internaționale (2010). Secretariatul UNIDROIT a fost mandatat sa elaboreze și sa publice ediția 2016 a acestui document de drept substanțial uniform neobligatoriu care urmeaza a fi popularizat sub denumirea ‘Principiile Contractelor Comerciale Internaționale, UNIDROIT 2016’.

In lumina eforturilor anterioare consolidate de erudiții romani, Profesorii Tudor R. Popescu și Sergiu Deleanu, mi-am energizat libertatea de a redacta un Comentariu Concis al Principiilor Contractelor Comerciale Internaționale, UNIDROIT 2016. Textele propriu-zise ale articolelor, cat și textele Comentariilor Oficiale au fost examinate in contextul aplicarii acestora in procedurile arbitrale și judiciare; prin urmare, baza de date UNILEX a fost extrem de utila in demersul de redactare a acestui Comentariu.

Se pare ca Epoca Globalizarii iși atinge limitele; cu toate acestea, se pare ca Epoca Dreptului Uniform iși atinge apogeul. Principiile Contractelor Comerciale Internaționale, UNIDROIT 2016, ‘iau in considerare nevoile specifice ale contractelor incheiate pe termen lung’ [a se vedea Introducerea Oficiala a Ediției 2016, in Principiile Contractelor Comerciale Internaționale, UNIDROIT 2016, pp. vii, Roma, 2017, publicata de Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)].

Redactarea acestui Comentariu Concis a fost efectuata in lumina propriei ideologii a subsemnatului; aceasta este așa-numita ideologie a ‘Pragmatismului Livresc’; pentru a propaga aceasta ideologie, imi energizez, de asemenea, libertatea de a sugera utilizarea acestui document de drept substanțial uniform neobligatoriu in cadrul procedurilor fie arbitrale, fie judiciare.

Radu Bogdan Bobei
Roma, mai 2017

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Revista română de jurisprudență nr. 3/2017. C.H. Beck: Curierul Fiscal nr. 7/2017. Radu Bogdan Bobei: Transnational Commercial Contract Law. Concise Commentary On The UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016 was last modified: august 30th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter